Zpravodaj

Bulletin Gymnázia pod Svatou Horou, který vychází většinou dvakrát ročně v tištěné i elektronické podobě. Vydání jsou plánována vždy k termínu konání třídních schůzek. Ve Zpravodaji jsou obsaženy nejdůležitější informace o akcích, která za uplynulé období proběhla. Obsahuje však také ukázky studentské textové i grafické tvorby.

Archiv Zpravodaje (všechna vydání jsou ve formátu PDF)

Rok 2011 číslo 1 číslo 2
Rok 2012 číslo 1  
Rok 2013 číslo 1 číslo 2
Rok 2014 číslo 1 číslo 2
Rok 2015 číslo 1 číslo 2
Rok 2016 číslo 1 číslo 2
Rok 2017 číslo 1 číslo 2
Rok 2018 číslo 1 číslo 2
Rok 2019   číslo 2
Rok 2020   číslo 2
Rok 2021 číslo 1 číslo 2
Rok 2022 číslo 1