Seminární a ročníkové práce

Informace jsou k dispozici v přiložených souborech.

Soubor ke stažení Formát Datum zveřejnění/aktualizace
Šablona titulní stránky 01. 10. 2021
Harmonogram zpracování ročníkové práce 13. 09. 2021
Pravidla pro zpracování 11. 11. 2020
Ukázka 11. 11. 2020
Ročníková práce – zásady a organizace 13. 09. 2021
Jak citovat film 11. 11. 2020
Posudek konzultanta ročníkové práce 17. 12. 2021
Kritéria hodnocení obhajoby ročníkové práce 11. 11. 2020
Prezentace – shrnutí 13. 09. 2021
Informace k obhajobám a jejich harmonogram    

Prezentace k obhajobám ročníkových prací

Hodnocení obhajob probíhá dle zveřejněných kritérií hodnocení (soubor je ke stažení výše). V případě, že student nebude schopen prezentovat s oporou na vytvořenou prezentaci, budou mu za obhajobu uděleny body pouze v těch deskriptorech, která se vztahují k projevu. Za všechny ostatní deskriptory, s jejichž pomocí se hodnotí vlastní prezentace, bude přiděleno 0 bodů. Doporučujeme studentům,  aby nejpozději den před termínem obhajoby zaslali finální verzi prezentace svému  konzultantovi. Lze tak předejít případným technickým problémům.

Optimální struktura prezentace:

  1. uvedení cíle práce a metod, s jejichž pomocí bylo při zpracování cíle/cílů dosaženo;
  2. představení struktury práce, jejího členění a stručné seznámení členů komise s obsahem jednotlivých částí práce;
  3. shrnutí nejdůležitějších faktů a poznatků (informace ze závěru práce);
  4. zhodnocení dosažení stanoveného cíle a případně reflexe důvodů, proč se tak nestalo;
  5. odpovědi na otázky z posudku konzultanta (pokud nebyly součástí některé z předcházejících částí obhajoby), odpovědi na podněty z diskuse se členy komise.