Seminární a ročníkové práce

Informace jsou k dispozici v přiložených souborech.

Soubor ke stažení Formát Datum zveřejnění/aktualizace
Šablona titulní stránky 11. 11. 2020
Pravidla pro zpracování 11. 11. 2020
Ukázka 11. 11. 2020
Ročníková práce 11. 11. 2020
Jak citovat film 11. 11. 2020
Posudek konzultanta ročníkové práce 11. 11. 2020
Kritéria hodnocení obhajoby ročníkové práce 11. 11. 2020
Prezentace – shrnutí 11. 11. 2020
Informace k obhajobám a jejich harmonogram 02. 03. 2021

Prezentace k obhajobám ročníkových prací

Hodnocení obhajob probíhá dle zveřejněných kritérií hodnocení (soubor je ke stažení výše). V případě, že student nebude schopen prezentovat s oporou na vytvořenou prezentaci, budou mu za obhajobu uděleny body pouze v těch deskriptorech, která se vztahují k projevu. Za všechny ostatní deskriptory, s jejichž pomocí se hodnotí vlastní prezentace, bude přiděleno 0 bodů. Doporučujeme studentům,  aby nejpozději den před termínem obhajoby zaslali finální verzi prezentace svému  konzultantovi. Lze tak předejít případným technickým problémům.

Optimální struktura prezentace:

  1. uvedení cíle práce a metod, s jejichž pomocí bylo při zpracování cíle/cílů dosaženo;
  2. představení struktury práce, jejího členění a stručné seznámení členů komise s obsahem jednotlivých částí práce;
  3. shrnutí nejdůležitějších faktů a poznatků (informace ze závěru práce);
  4. zhodnocení dosažení stanoveného cíle a případně reflexe důvodů, proč se tak nestalo;
  5. odpovědi na otázky z posudku konzultanta (pokud nebyly součástí některé z předcházejících částí obhajoby), odpovědi na podněty z diskuse se členy komise.

Odkazy na schůzky jednotlivých komisí

Čtvrtek 11. března 2021 od 14:30

Čtvrtek 18. března 2021 od 14:30

Seznam studentů a témata prací pro jednotlivé komise jsou k dispozici v tomto souboru.