Třídní schůzky

Termíny setkání

Termíny setkání vedení školy a vyučujících s rodiči a zákonnými zástupci žáků ve školním roce 2021/2022.

Třídní schůzky po 1. čtvrtletí: čtvrtek 25. listopadu 2021 – online

Třídní schůzky po 3. čtvrtletí: čtvrtek 21. dubna 2022

Konzultace k prospěchu a studiu žáků probíhají průběžně po celý školní rok na základě domluvy s jednotlivými vyučujícími.

 

Informace k třídním schůzkám po 1. čtvrtletí

Třídní schůzky proběhnou ve čtvrtek 25. listopadu 2011 od 16:30 hodin online. Třídní učitelé pozvou na setkání prostřednictvím MS Teams rodiče žáků svých tříd. Přehled odkazů k připojení se k třídním schůzkám je zveřejněn níže.

Konzultace s vyučujícími probíhají průběžně na základě předcházející emailové domluvy formou, na které se obě strany dohodnou.

V případě zájmu o setkání s ředitelem školy Mgr. Pavlem Karnetem je možné využít níže uvedený odkaz. Pan ředitel bude k dispozici v čase 16:30 – 17:30 hodin. Konzultace probíhají individuálně, po připojení, prosím, vyčkejte v “čekárně”, dokud Vám nebude povolen přístup do schůzky.

Připojit se k konzultační schůzce s ředitelem školy

Přehled odkazů

Třída Třídní učitel/ka Odkaz pro připojení k třídním schůzkám
1. A Mgr. Nosková (zastupuje Mgr. Malátková) Připojit se
2. A Mgr. Káčerek Připojit se
1. C dr. Konečný Připojit se
3. A Mgr. Kratochvílová Připojit se
2. C Mgr. Křesinová Připojit se
4. A Mgr. Kalíková Připojit se
3. C Mgr. Valíček Připojit se
5. A Mgr. Blehová Připojit se
4. C Mgr. Charyparová Připojit se
6. A Mgr. Pahorecký Připojit se