Třídní schůzky

Termíny setkání vedení školy a vyučujících s rodiči a zákonnými zástupci žáků ve školním roce 2020/2021.

Online třídní schůzky se uskuteční ve čtvrtek 21. ledna 2021 od 16:30 hodin prostřednictvím platformy Microsoft Teams.

Rodiče obdrží pozvánku ke schůzce emailem od třídního učitele. V případě zájmu o konzultace s ostatními vyučujícími je nutné se domluvit na formě a termínu konzultace individuálně nebo prostřednictvím třídního učitele zajisit přítomnost vyučujícího na schůzce.

Další termín konání třídních schůzek je čtvrtek 22.dubna 2021.