Třídní schůzky

Termíny setkání vedení školy a vyučujících s rodiči a zákonnými zástupci žáků ve školním roce 2021/2022.

Třídní schůzky po 1. čtvrtletí: čtvrtek 25. listopadu 2021

Třídní schůzky po 3. čtvrtletí: čtvrtek 21. dubna 2022

Konzultace k prospěchu a studiu žáků probíhají průběžně po celý školní rok na základě domluvy s jednotlivými vyučujícími.