Čtyřleté studium – Živé jazyky

Školní vzdělávací program: Živé jazyky

KKOV 79-41-K/41

V regionu jde o zcela ojedinělý typ gymnaziálního studia. První cizí jazyk (zpravidla angličtina) je vyučován pětkrát týdně českými učiteli i zahraničními lektory. Po dvou letech intenzivní jazykové přípravy se alespoň jeden z vybraných předmětů vyučuje nejen v češtině, ale částečně i v angličtině. Konverzace ve vybraném jazyce pak mohou přerůst v další předmět učený v jiném než českém jazyce.

Druhým cizím jazykem může být francouzština, němčina nebo ruština. Mezi volitelné předměty je pak zařazována i latina.

Kvalitní všeobecný základ,  nadstandardní výuka cizích jazyků a zvládnutí moderního programového vybavení jsou dobrým předpokladem pro studium na české i zahraniční vysoké škole.

Přihlášky je nutné podat dle právních předpisů o přijímání na střední školy na Gymnázium Legionářů:

Přijímání na střední školy a konzervatoře – odkaz na stránky MŠMT

Lékařské potvrzení pro podání přihlášky není nutné.

 

Soubor ke stažení Formát Datum zveřejnění/aktualizace
     
Charakteristika školního vzdělávacího programu 11. 11. 2020
Učební plán pro čtyřletý obor 11. 11. 2020