Den otevřených dveří v sobotu 15. ledna 2022 od 10 hodin

Dveře Gymnázia pod Svatou Horou se pro zájemce otevřou již tuto sobotu 15. ledna 2022 od 10:00 do 13:00 hodin. Školu bude možné navštívit osobně, a to za podmínky dodržení všech platných hygienických opatření. Všichni přítomní (vyučující, studenti, návštěvníci) musí

Vánoční setkání na Svaté Hoře

Poslední den před začátkem vánočních prázdnin se studenti i zaměstnanci Gymnázia pod Svatou Horou loučí s odcházejícím rokem na společném slavnostním setkání na Svaté Hoře. Ani letos tomu nebylo jinak. Děkujeme všem za nádherný zážitek.

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří ve středu 8. prosince 2021 proběhne pouze na Gymnáziu Příbram v ulici Legionářů. Informace o Gymnáziu pod Svatou Horou (od 1. 9. 2022 detašovaném pracovišti Gymnázia Příbram) naleznete v přiložené prezentaci nebo jako jednotlivé slidy v galerii.

Prezentace

Bílá pastelka

V rámci akce Bílá pastelka 2021 vybrali studenti Gymnázia pod Svatou Horou částku 17 096 Kč.

Více informací v přiloženém poděkování.

Shrnující informace k přijímacímu řízení pro uchazeče

Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023 bude probíhat podle těchto pravidel:

1) Od 1. 9. 2022 dojde ke sloučení Gymnázia, Příbram, Legionářů 402 a Gymnázia pod Svatou Horou. Nástupnickou organizací bude Gymnázium, Příbram, Legionářů 402.

2) Do šestiletého studijního oboru

Informace pro zájemce o studium od školního roku 2022/2023

Gymnázium pod Svatou Horou se od 1. září 2022 stává detašovaným pracovištěm Gymnázia Příbram. Jako takové neotvírá žádný studijní obor. Gymnázium Příbram bude konat přijímací řízení pro:

  • KKOV 79-41-K/48 gymnázium (osmiletý všeobecně zaměřený gymnaziální obor)
  • KKOV 79-41-K/41 gymnázium – VŠEOBECNÉ