Den otevřených dveří

Den otevřených dveří ve středu 8. prosince 2021 proběhne pouze na Gymnáziu Příbram v ulici Legionářů. Informace o Gymnáziu pod Svatou Horou (od 1. 9. 2022 detašovaném pracovišti Gymnázia Příbram) naleznete v přiložené prezentaci nebo jako jednotlivé slidy v galerii.

Prezentace

Bílá pastelka

V rámci akce Bílá pastelka 2021 vybrali studenti Gymnázia pod Svatou Horou částku 17 096 Kč.

Více informací v přiloženém poděkování.

Shrnující informace k přijímacímu řízení pro uchazeče

Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023 bude probíhat podle těchto pravidel:

1) Od 1. 9. 2022 dojde ke sloučení Gymnázia, Příbram, Legionářů 402 a Gymnázia pod Svatou Horou. Nástupnickou organizací bude Gymnázium, Příbram, Legionářů 402.

2) Do šestiletého studijního oboru

Informace pro zájemce o studium od školního roku 2022/2023

Gymnázium pod Svatou Horou se od 1. září 2022 stává detašovaným pracovištěm Gymnázia Příbram. Jako takové neotvírá žádný studijní obor. Gymnázium Příbram bude konat přijímací řízení pro:

  • KKOV 79-41-K/48 gymnázium (osmiletý všeobecně zaměřený gymnaziální obor)
  • KKOV 79-41-K/41 gymnázium – VŠEOBECNÉ

Konec šestiletého gymnaziálního oboru

V pátek 8. října se na příbramské radnici uskutečnila “panelová diskuse”, jejímž tématem bylo směřování a zkvalitnění příbramského vzdělávání. Přítomni vedle starosty, místostarostky, ředitelů středních a základních škol byli mimo jiných i radní Středočeského kraje pro oblast školství, ředitel Vzdělávacího