Akreditace ERASMUS+ 2021-2027

Gymnázium pod Svatou Horou uspělo se svou žádostí o akreditaci organizace v programu Erasmus+. Škola získala na období 2021 – 2027 akreditaci, která zajišťuje zjednodušený proces podávání žádostí o financování projektů a garantuje prostředky pro organizaci na celé období trvání akreditace.

Pro školní rok 2021/2022 byl škole schválen projekt zajišťující realizaci dvou mobilit:

Mgr. Roman Káčerek absolvuje v zahraničí vzdělávací program zaměřený na dramapedagogiku, divadlo a využití dramatizace ve výuce

Mgr. Libor Valíček absolvuje v zahraničí vzdělávací program zaměřený na projektovou výuku.