Šestileté studium – Brána k vysoké škole

Školní vzdělávací program: Brána k vysoké škole

KKOV 79-41-K/61

Obor je vhodný pro všechny zájemce o další studium na VŠ, především pro ty, kteří se nedokázali ke studiu na gymnáziu rozhodnout již v páté třídě, popřípadě pro ty žáky, u kterých se studijní předpoklady projevily až později, případně pro žáky ze vzdálenějších obcí, pro které se jevilo dojíždění v šesté a sedmé třídě jako náročné.

Od třetího ročníku je první cizí jazyk (zpravidla angličtina) vyučován pětkrát týdně českými učiteli i zahraničními lektory. Po dvou letech intenzivní jazykové přípravy se alespoň jeden z vybraných předmětů vyučuje nejen v češtině, ale částečně i v angličtině. Konverzace ve vybraném jazyce pak mohou přerůst v další předmět učený v jiném než českém jazyce.

Druhým cizím jazykem může být francouzština, němčina nebo ruština. Mezi volitelné předměty je pak zařazována i latina.

Široká škála volitelných předmětů umožní studentům nejen bez problémů zvládnout maturitu, ale i se zodpovědně připravit na budoucí profesní orientaci.

Vzhledem k tomu, že se jedná o obor dobíhající, přihlášky ke studiu nepřijímáme.

 

Soubor ke stažení Formát Datum zveřejnění/aktualizace
     
Charakteristika školního vzdělávacího programu 11. 11. 2020
Učební plán pro šestiletý obor 11. 11. 2020