Profilová maturitní zkouška

Profilová maturitní zkouška 4. C a 6. A 2021

1. První povinný předmět

 1. Český jazyk jazyk a literatura, ústní zkouška před zkušební maturitní komisí (15 minut)

2. Druhý povinný předmět 

(v případě, že si žák ve společné části MZ zvolí zkoušku z cizího jazyka)

 1. Anglický jazyk, ústní zkouška před zkušební maturitní komisí (15 minut)
 2. Francouzský jazyk, ústní zkouška před zkušební maturitní komisí (15 minut)
 3. Německý jazyk, ústní zkouška před zkušební maturitní komisí (15 minut)
 4. Ruský jazyk, ústní zkouška před zkušební komisí (15 minut)

3. První volitelný předmět

 1. Anglický jazyk, ústní zkouška před zkušební maturitní komisí (15 minut)
 2. Francouzský jazyk, ústní zkouška před zkušební maturitní komisí (15 minut)
 3. Německý jazyk, ústní zkouška před zkušební maturitní komisí (15 minut)
 4. Ruský jazyk, ústní zkouška před zkušební maturitní komisí (15 minut)
 5. Základy společenských věd, ústní zkouška před zkušební maturitní komisí (15 minut)
 6. Dějepis, ústní zkouška před zkušební maturitní komisí (15 minut)
 7. Zeměpis, ústní zkouška před zkušební maturitní komisí (15 minut)
 8. Fyzika, ústní zkouška před zkušební maturitní komisí (15 minut)
 9. Informatiky a výpočetní technika a programování, ústní zkouška před zkušební maturitní komisí (15 minut)
 10. Chemie, ústní zkouška před zkušební maturitní komisí (15 minut)
 11. Biologie, ústní zkouška před zkušební maturitní komisí (15 minut)
 12. Hudební výchova, kombinovaná zkouška: praktická část (20 minut), ústní zkouška před zkušební maturitní komisi (15 minut)
 13. Matematika, písemná práce (90 minut)

4. Druhý volitelný předmět

 1. Anglický jazyk, ústní zkouška před zkušební maturitní komisí (15 minut)
 2. Francouzský jazyk, ústní zkouška před zkušební maturitní komisí (15 minut)
 3. Německý jazyk, ústní zkouška před zkušební maturitní komisí (15 minut)
 4. Ruský jazyk, ústní zkouška před zkušební maturitní komisí (15 minut)
 5. Základy společenských věd, ústní zkouška před zkušební maturitní komisí (15 minut)
 6. Dějepis, ústní zkouška před zkušební maturitní komisí (15 minut)
 7. Zeměpis, ústní zkouška před zkušební maturitní komisí (15 minut)
 8. Fyzika, ústní zkouška před zkušební maturitní komisí (15 minut)
 9. Informatiky a výpočetní technika a programování, ústní zkouška před zkušební maturitní komisí (15 minut)
 10. Chemie, ústní zkouška před zkušební maturitní komisí (15 minut)
 11. Biologie, ústní zkouška před zkušební maturitní komisí (15 minut)
 12. Hudební výchova, kombinovaná zkouška: praktická část (20 minut), ústní zkouška před zkušební maturitní komisi (15 minut)
 13. Matematika, písemná práce (90 minut)

5. Obecné informace

 1. Žák si u volitelného předmětu nesmí zvolit stejný cizí jazyk jako ve společné části
 2. První a druhý volitelný předmět se navzájem musí lišit
 3. Pokud si žák zvolil matematiku ve společné části maturitní zkoušky, nesmí si zvolit matematiku v části profilové
 4. Nepovinným předmětem může být Matematika + (didaktický test 90 minut)
 5. Žák se k maturitní zkoušce (ke společné i profilové části) přihlásí do 1. 12. 2020
 6. Ústní zkoušky před maturitní komisí se budou konat od 18. května 2021

Mgr. Pavel Karnet, ředitel školy