Platební údaje

Souhrn informací týkajících se platebních údajů na bankovní účet Gymnázia pod Svatou Horou nebo Společnosti přátel Gymnasia pod Svatou Horou, z.s.

Gymnázium 885730237/0100
Společnost přátel 19-7552540277/0100

 

Při platbách vždy uvádějte variabilní symbol, který vám sdělí vyučující nebo sekretářka. Ve zprávě pro příjemce uvádějte kromě předmětu platby také celé jméno žáka.