Termíny přijímacího řízení

Zatím předpokládáme standardní průběh přijímacího řízení, a to jak, co se týče termínů pro podání přihlášek, tak konání jednotné přijímací zkoušky a zachování dvou termínů zkoušky. Přijímací zkoušky by se konaly z českého jazyka a z matematiky, a to formou didaktického testu. U šestiletého studia by se uchazeč musel ještě zúčastnit motivačního rozhovoru.

Přihlášky přijímáme do 1. března 2021.

Čtyřletý obor vzdělávání

1. termín: pondělí 12. dubna 2021

2. termín: úterý 13. dubna 2021

Šestiletý obor vzdělávání

1. termín: středa 14. dubna 2021

2. termín: čtvrtek 15. dubna 2021

Náhradní termíny pro všechny obory

1. termín: středa 12. května 2021

2. termín: čtvrtek 13. května 2021