stredocesky-kraj
Kresba GSHPB

2. kolo volby do Školské rady Gymnázia pod Svatou Horou v termínu 13. – 17. září 2021

2. 8. 2021

V souladu s § 167, odst. 2 a odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s Volebním řádem pro volby členů školských rad základních, středních […]

Náš student úspěšný na mistrovství republiky v atletice

30. 6. 2021

19.–20. června se konalo na Kladně Mistrovství České republiky dorostenců a juniorů v atletice. Zúčastnil se ho náš student Matěj Šolc z 1. C a podařilo se mu zde zúročit svoji celoroční tréninkovou píli, a přestože covidová sezóna nebyla vůbec jednoduchá, dosáhl […]

Hodnocení škol 2021

29. 6. 2021

Milí studenti a absolventi, svoji školu můžete ohodnotit až do konce července 2021 v celorepublikové anketě. Hlasování probíhá prostřednictvím aplikace ABSOLVENTI.cz, v rámci které je každý hlasující unikátní. https://gymplroku.cz/skoly/2KuXTFj89AMDP6Ejq/

Seznam učebnic pro školní rok 2021/2022 a burza učebnic

24. 6. 2021

V nabídce Pro studenty > Učebnice jsou k dispozici aktuální seznamy učebnic pro jednotlivé třídy a ročníky. Burza učebnic proběhne ve školním roce 2021/2022 ve středu 1. září 2021 od 9 hodin v prostorách školy.

Volby do Školské rady

22. 6. 2021

V souladu s § 167, odst. 2 a odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s Volebním řádem pro volby členů školských rad základních, středních a vyšších odborných škol zřizovaných Středočeským […]

Úřední hodiny o letních prázdninách

14. 6. 2021

Pondělí 12. 7. od 8.00 do 13.30 hod. Pondělí 26. 7. od 8.00 do 13.30 hod. Pondělí 9. 8. od 8.00 do 13.30 hod. Pondělí 23. 8. od 8.00 do 13.30 hod.

Čtyřleté studium - živé jazyky

V regionu jde o zcela ojedinělý typ gymnaziálního studia. První cizí jazyk (zpravidla angličtina) vyučován pětkrát týdně českými učiteli i zahraničními lektory. Po dvou letech intenzivní jazykové přípravy se alespoň jeden z vybraných předmětů vyučuje nejen v češtině, ale částečně i v angličtině. Konverzace ve vybraném jazyce pak mohou přerůst v další předmět učený v jiném než českém jazyce.

Druhým cizím jazykem může být francouzština, němčina nebo ruština. Mezi volitelné předměty je pak zařazována i latina.

Kvalitní všeobecný základ,  nadstandardní výuka cizích jazyků a zvládnutí moderního programového vybavení jsou dobrým předpokladem pro studium na české i zahraniční vysoké škole.

Šestileté studium - Brána k vysoké škole

Obor je vhodný pro všechny zájemce o další studium na VŠ, především pro ty, kteří se nedokázali ke studiu na gymnáziu rozhodnout již v páté třídě, popřípadě pro ty žáky, u kterých se studijní předpoklady projevily až později, případně pro žáky ze vzdálenějších obcí, pro které se jevilo dojíždění v šesté a sedmé třídě jako náročné.

Od třetího ročníku je první cizí jazyk (zpravidla angličtina) vyučován pětkrát týdně českými učiteli i zahraničními lektory. Po dvou letech intenzivní jazykové přípravy se alespoň jeden z vybraných předmětů vyučuje nejen v češtině, ale částečně i v angličtině. Konverzace ve vybraném jazyce pak mohou přerůst v další předmět učený v jiném než českém jazyce.

Druhým cizím jazykem může být francouzština, němčina nebo ruština. Mezi volitelné předměty je pak zařazována i latina.

Široká škála volitelných předmětů umožní studentům nejen bez problémů zvládnout maturitu, ale i se zodpovědně připravit na budoucí profesní orientaci.

Gymnázium pod Svatou Horou nabízí tento obor jako jediné ve Středočeském kraji.

Fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

obrazky_web_fs_diplom_web300

Ze života školy

Kontakt

Gymnázium pod Svatou Horou

Balbínova 328

261 01  Příbram II

Tel.: +420 318 679 020

e-mail: gshpb(zavinac)gshpb.cz

IČO: 61100404

Datová schránka: bywxchd  

Zřizovatel školy:

stredocesky-kraj