stredocesky-kraj

ODBĚR NOVINEK

Neposíláme spam! Přečtěte si naši privacy policy pro více informací.

Kresba GSHPB

Veřejná diskuse – Jaká je budoucnost našeho gymnázia?

2. 3. 2021

Školská rada Gymnázia pod Svatou Horou, Příbram II, Balbínova 328 pořádá ve spolupráci se zástupci studentů online veřejnou diskusi na téma budoucnosti školy. Akce se uskuteční ve středu 24. března 2021 od 16:30 hodin  v prostředí Microsoft Teams. Pozvánku je možné stáhnout také ve […]

Radostná zpráva v neradostných časech

1. 3. 2021

V této době je více než kdy jindy potřeba sdílet každý kousek radosti a učitelé i studenti Gymnázia pod Svatou Horou k ní dnes mají velký důvod. Naší škole se podařilo uspět se žádostí, a tak se stáváme do roku […]

Obhajoby ročníkových prací studentů 3.C a 5.A

25. 2. 2021

Obhajoby ročníkových prací studentů tříd 3.C a 5.A budou probíhat v termínech 11. března 2021 a 18. března 2021 vždy od 14:30 hodin online. Pozvánky studenti obdrží obvyklým způsobem. Požadavek na odevzdání prezentace před termínem obhajoby stanovuje konzultant dle vlastního uvážení. Obhajoba probíhá přibližně […]

Zasedání Školské rady Gymnázia pod Svatou Horou

17. 2. 2021

Dne 16. 2. se uskutečnilo zasedání Školské rady Gymnázia pod Svatou Horou. Rada schválila zprávu o hospodaření a činnosti školy za rok 2020 a navrhla radnímu pro vzdělávání a sport upřednostnit v Příbrami oborovou optimalizaci negymnaziálních oborů (s cílem jejich zatraktivnění […]

Optimalizační záměr Středočeského kraje

10. 2. 2021

Ke sloučení má dojít k 01.09.2022 pod názvem: Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 Studijní obory tohoto subjektu : 1 třída osmiletého studia 1 třída šestiletého studia 1 třída čtyřletého studia zaměření všeobecné 1 třída čtyřletého studia s rozšířenou výukou jazyků (živé […]

Provoz školy o jarních prázdninách

4. 2. 2021

Ve dnech 8. 2. – 12. 2. 2021 budou mít žáci školy jarní prázdniny. Úředním dnem bude středa 10. 2., a to od 8.00 do 14.00 hod. Kancelář školy bude všem k dispozici po celý týden po předchozím zavolání.

Čtyřleté studium - živé jazyky

V regionu jde o zcela ojedinělý typ gymnaziálního studia. První cizí jazyk (zpravidla angličtina) vyučován pětkrát týdně českými učiteli i zahraničními lektory. Po dvou letech intenzivní jazykové přípravy se alespoň jeden z vybraných předmětů vyučuje nejen v češtině, ale částečně i v angličtině. Konverzace ve vybraném jazyce pak mohou přerůst v další předmět učený v jiném než českém jazyce.

Druhým cizím jazykem může být francouzština, němčina nebo ruština. Mezi volitelné předměty je pak zařazována i latina.

Kvalitní všeobecný základ,  nadstandardní výuka cizích jazyků a zvládnutí moderního programového vybavení jsou dobrým předpokladem pro studium na české i zahraniční vysoké škole.

Šestileté studium - Brána k vysoké škole

Obor je vhodný pro všechny zájemce o další studium na VŠ, především pro ty, kteří se nedokázali ke studiu na gymnáziu rozhodnout již v páté třídě, popřípadě pro ty žáky, u kterých se studijní předpoklady projevily až později, případně pro žáky ze vzdálenějších obcí, pro které se jevilo dojíždění v šesté a sedmé třídě jako náročné.

Od třetího ročníku je první cizí jazyk (zpravidla angličtina) vyučován pětkrát týdně českými učiteli i zahraničními lektory. Po dvou letech intenzivní jazykové přípravy se alespoň jeden z vybraných předmětů vyučuje nejen v češtině, ale částečně i v angličtině. Konverzace ve vybraném jazyce pak mohou přerůst v další předmět učený v jiném než českém jazyce.

Druhým cizím jazykem může být francouzština, němčina nebo ruština. Mezi volitelné předměty je pak zařazována i latina.

Široká škála volitelných předmětů umožní studentům nejen bez problémů zvládnout maturitu, ale i se zodpovědně připravit na budoucí profesní orientaci.

Gymnázium pod Svatou Horou nabízí tento obor jako jediné ve Středočeském kraji.

Fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

obrazky_web_fs_diplom_web300

Ze života školy

ODBĚR NOVINEK

Neposíláme spam! Přečtěte si naši privacy policy pro více informací.

Kontakt

Gymnázium pod Svatou Horou

Balbínova 328

261 01  Příbram II

Tel.: +420 318 679 020

e-mail: gshpb(zavinac)gshpb.cz

IČO: 61100404

Datová schránka: bywxchd  

Zřizovatel školy:

stredocesky-kraj