stredocesky-kraj
Kresba GSHPB

Volby do Školské rady Gymnázia pod Svatou Horou

10. 6. 2021

V souladu s vyhlášením voleb do Školské rady Gymnázia pod Svatou Horou zveřejňujeme informace o možnostech hlasování. Volby probíhají v termínu 14. – 20. června 2021 v online i prezenční formě. Informace k úpravě hlasovacích lístků jsou uvedeny na každém lístku. […]

Úřední hodiny o letních prázdninách

14. 6. 2021

Pondělí 12. 7. od 8.00 do 13.30 hod. Pondělí 26. 7. od 8.00 do 13.30 hod. Pondělí 9. 8. od 8.00 do 13.30 hod. Pondělí 23. 8. od 8.00 do 13.30 hod.

Finanční gramotnost – projektové dny 

9. 6. 2021

Na naší škole se studenti nižšího gymnázia (třídy 1. A a 2. A) seznamují s pojmy finanční gramotnosti formou hry.  Naučí se hrát stolní hru Finanční svoboda. Hra je založena na tom, že se studenti stávají finančními poradci rodiny, které pomáhají hospodařit […]

Důležitá zpráva od vedoucí školní jídelny

4. 6. 2021

Vážení strávníci, zkontrolujte si Vaše objednávky stravy přes internet v termínu od 1.6.2021. Vzhledem k výpadku serveru, je možné, že nebude Vaše přihlášení stravy přes internet platné.  Vysvětlení příčiny: – problém je v DNS serverech firmy Dial Telecom, které jsou napadeny […]

Výsledky přijímacího řízení do prvních ročníků

20. 5. 2021

Čtyřleté studium Šestileté studium

Příchod studentů v pondělí 24. května 2021

19. 5. 2021

Žádáme všechny studenty, aby v souvislosti s povinným testováním přišli v pondělí 24. května 2021 do školy nejpozději v 7:45 hodin.

Čtyřleté studium - živé jazyky

V regionu jde o zcela ojedinělý typ gymnaziálního studia. První cizí jazyk (zpravidla angličtina) vyučován pětkrát týdně českými učiteli i zahraničními lektory. Po dvou letech intenzivní jazykové přípravy se alespoň jeden z vybraných předmětů vyučuje nejen v češtině, ale částečně i v angličtině. Konverzace ve vybraném jazyce pak mohou přerůst v další předmět učený v jiném než českém jazyce.

Druhým cizím jazykem může být francouzština, němčina nebo ruština. Mezi volitelné předměty je pak zařazována i latina.

Kvalitní všeobecný základ,  nadstandardní výuka cizích jazyků a zvládnutí moderního programového vybavení jsou dobrým předpokladem pro studium na české i zahraniční vysoké škole.

Šestileté studium - Brána k vysoké škole

Obor je vhodný pro všechny zájemce o další studium na VŠ, především pro ty, kteří se nedokázali ke studiu na gymnáziu rozhodnout již v páté třídě, popřípadě pro ty žáky, u kterých se studijní předpoklady projevily až později, případně pro žáky ze vzdálenějších obcí, pro které se jevilo dojíždění v šesté a sedmé třídě jako náročné.

Od třetího ročníku je první cizí jazyk (zpravidla angličtina) vyučován pětkrát týdně českými učiteli i zahraničními lektory. Po dvou letech intenzivní jazykové přípravy se alespoň jeden z vybraných předmětů vyučuje nejen v češtině, ale částečně i v angličtině. Konverzace ve vybraném jazyce pak mohou přerůst v další předmět učený v jiném než českém jazyce.

Druhým cizím jazykem může být francouzština, němčina nebo ruština. Mezi volitelné předměty je pak zařazována i latina.

Široká škála volitelných předmětů umožní studentům nejen bez problémů zvládnout maturitu, ale i se zodpovědně připravit na budoucí profesní orientaci.

Gymnázium pod Svatou Horou nabízí tento obor jako jediné ve Středočeském kraji.

Fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

obrazky_web_fs_diplom_web300

Ze života školy

Kontakt

Gymnázium pod Svatou Horou

Balbínova 328

261 01  Příbram II

Tel.: +420 318 679 020

e-mail: gshpb(zavinac)gshpb.cz

IČO: 61100404

Datová schránka: bywxchd  

Zřizovatel školy:

stredocesky-kraj