stredocesky-kraj
Kresba GSHPB

Témata z předmětů k maturitní zkoušce

22. 10. 2021

Upozorňujeme studenty maturitního ročníku, že byly zveřejněny tematické okruhy z jednotlivých předmětů, z nichž je možné skládat maturitní zkoušku. Informace jsou dostupné v menu Pro studenty > Maturitní zkouška.

Rozpis tělesné výchovy – zima 2021/2022

11. 10. 2021

Upozorňujeme studenty na zveřejnění rozpisu tělesné výchovy pro zimní období aktuálního školního roku. Soubor je ke stažení také v menu Pro studenty > Tělesná výchova.

Úspěch naší studentky v literární soutěži

11. 10. 2021

Michaela Škubalová ze třídy  3. A uspěla v jubilejním 25. ročníku soutěže Příbram Hanuše Jelínka, a to hned dvakrát. Získala 2. místo v kategorii Poezie 12–15 let a 3. místo v kategorii Próza 12–15 let. Gratulujeme! Fotografie ze slavnostního vyhlášení […]

Informace pro zájemce o studium od školního roku 2022/2023

10. 10. 2021

Gymnázium pod Svatou Horou se od 1. září 2022 stává detašovaným pracovištěm Gymnázia Příbram. Jako takové neotvírá žádný studijní obor. Gymnázium Příbram bude konat přijímací řízení pro: KKOV 79-41-K/48 gymnázium (osmiletý všeobecně zaměřený gymnaziální obor) KKOV 79-41-K/41 gymnázium (čtyřletý všeobecně/na […]

Konec šestiletého gymnaziálního oboru

10. 10. 2021

V pátek 8. října se na příbramské radnici uskutečnila “panelová diskuse”, jejímž tématem bylo směřování a zkvalitnění příbramského vzdělávání. Přítomni vedle starosty, místostarostky, ředitelů středních a základních škol byli mimo jiných i radní Středočeského kraje pro oblast školství, ředitel Vzdělávacího […]

Den divadla 2021 pro žáky základních škol

7. 10. 2021

V pondělí 8. listopadu 2021 se v čase 9:30 – 12:30 hodin uskuteční Den divadla 2021 pro základní školy.

Čtyřleté studium - živé jazyky

V regionu jde o zcela ojedinělý typ gymnaziálního studia. První cizí jazyk (zpravidla angličtina) vyučován pětkrát týdně českými učiteli i zahraničními lektory. Po dvou letech intenzivní jazykové přípravy se alespoň jeden z vybraných předmětů vyučuje nejen v češtině, ale částečně i v angličtině. Konverzace ve vybraném jazyce pak mohou přerůst v další předmět učený v jiném než českém jazyce.

Druhým cizím jazykem může být francouzština, němčina nebo ruština. Mezi volitelné předměty je pak zařazována i latina.

Kvalitní všeobecný základ,  nadstandardní výuka cizích jazyků a zvládnutí moderního programového vybavení jsou dobrým předpokladem pro studium na české i zahraniční vysoké škole.

Šestileté studium - Brána k vysoké škole

Obor je vhodný pro všechny zájemce o další studium na VŠ, především pro ty, kteří se nedokázali ke studiu na gymnáziu rozhodnout již v páté třídě, popřípadě pro ty žáky, u kterých se studijní předpoklady projevily až později, případně pro žáky ze vzdálenějších obcí, pro které se jevilo dojíždění v šesté a sedmé třídě jako náročné.

Od třetího ročníku je první cizí jazyk (zpravidla angličtina) vyučován pětkrát týdně českými učiteli i zahraničními lektory. Po dvou letech intenzivní jazykové přípravy se alespoň jeden z vybraných předmětů vyučuje nejen v češtině, ale částečně i v angličtině. Konverzace ve vybraném jazyce pak mohou přerůst v další předmět učený v jiném než českém jazyce.

Druhým cizím jazykem může být francouzština, němčina nebo ruština. Mezi volitelné předměty je pak zařazována i latina.

Široká škála volitelných předmětů umožní studentům nejen bez problémů zvládnout maturitu, ale i se zodpovědně připravit na budoucí profesní orientaci.

Gymnázium pod Svatou Horou nabízí tento obor jako jediné ve Středočeském kraji.

Cerifikáty

ERA20212027_akreditace
obrazky_web_fs_diplom_web300

Ze života školy

Kontakt

Gymnázium pod Svatou Horou

Balbínova 328

261 01  Příbram II

Tel.: +420 318 679 020

e-mail: gshpb(zavinac)gshpb.cz

IČO: 61100404

Datová schránka: bywxchd  

Zřizovatel školy:

stredocesky-kraj