stredocesky-kraj
Kresba GSHPB

Společnost přátel Gymnasia pod Svatou Horou, z. s., rozhodla o svém pokračování

29. 11. 2021

26. 11. 2021 se sešli zástupci spolku a i se znalostí názoru rodičů žáků, které zastupují, a nepřítomných členů, hlasováním rozhodli, že spolek po dobu existence detašovaného pracoviště Gymnázia Příbram v Balbínově ulici bude ve své činnosti pokračovat.

Listopadový Zpravodaj

24. 11. 2021

Vyšlo nové číslo našeho bulletinu. Ke stažení zde.

Projekt Krokus 2021

21. 11. 2021

V pátek 12. listopadu se třída 1. C zapojila do projektu Krokus. Jedná se o akci spojenou s připomínkou období holocaustu během 2. světové války. Mezinárodní projekt každoročně pořádá irská organizace Holocaust Education Trust Ireland (HETI) ve spolupráci s Oddělením […]

Tematický týden ve škole

18. 11. 2021

Strom svobody a demokracie

17. 11. 2021

Motto: Jen skloubením všech nutných částí odpovídající kvality vznikne smysluplný celek,  který může dobře plnit svoji funkci.  Projektový den ke Dnu boje za svobodu a demokracii Konkrétní výstup: Plastika z libovolného materiálu odpovídající zadání. Autorský doprovodný komentář k plastice. Cíl projektového dne: Připomenout […]

Projekt Učitelství pro 21. století

16. 11. 2021

Už od 1. listopadu 2019 probíhá na naší škole projekt v klíčové akci 1, která je zaměřená na pedagogické pracovníky, projekt Učitelství pro 21. století. Tento projekt navazuje na svého úspěšného předchůdce „Společně změníme školu“, který skončil 31. 10. 2019.  Smyslem […]

Čtyřleté studium - živé jazyky

V regionu jde o zcela ojedinělý typ gymnaziálního studia. První cizí jazyk (zpravidla angličtina) vyučován pětkrát týdně českými učiteli i zahraničními lektory. Po dvou letech intenzivní jazykové přípravy se alespoň jeden z vybraných předmětů vyučuje nejen v češtině, ale částečně i v angličtině. Konverzace ve vybraném jazyce pak mohou přerůst v další předmět učený v jiném než českém jazyce.

Druhým cizím jazykem může být francouzština, němčina nebo ruština. Mezi volitelné předměty je pak zařazována i latina.

Kvalitní všeobecný základ,  nadstandardní výuka cizích jazyků a zvládnutí moderního programového vybavení jsou dobrým předpokladem pro studium na české i zahraniční vysoké škole.

Šestileté studium - Brána k vysoké škole

Obor je vhodný pro všechny zájemce o další studium na VŠ, především pro ty, kteří se nedokázali ke studiu na gymnáziu rozhodnout již v páté třídě, popřípadě pro ty žáky, u kterých se studijní předpoklady projevily až později, případně pro žáky ze vzdálenějších obcí, pro které se jevilo dojíždění v šesté a sedmé třídě jako náročné.

Od třetího ročníku je první cizí jazyk (zpravidla angličtina) vyučován pětkrát týdně českými učiteli i zahraničními lektory. Po dvou letech intenzivní jazykové přípravy se alespoň jeden z vybraných předmětů vyučuje nejen v češtině, ale částečně i v angličtině. Konverzace ve vybraném jazyce pak mohou přerůst v další předmět učený v jiném než českém jazyce.

Druhým cizím jazykem může být francouzština, němčina nebo ruština. Mezi volitelné předměty je pak zařazována i latina.

Široká škála volitelných předmětů umožní studentům nejen bez problémů zvládnout maturitu, ale i se zodpovědně připravit na budoucí profesní orientaci.

Gymnázium pod Svatou Horou nabízí tento obor jako jediné ve Středočeském kraji.

Cerifikáty

ERA20212027_akreditace
obrazky_web_fs_diplom_web300

Ze života školy

Kontakt

Gymnázium pod Svatou Horou

Balbínova 328

261 01  Příbram II

Tel.: +420 318 679 020

e-mail: gshpb(zavinac)gshpb.cz

IČO: 61100404

Datová schránka: bywxchd  

Zřizovatel školy:

stredocesky-kraj