stredocesky-kraj
Kresba GSHPB

Informace o realizaci projektů Erasmus+

18. 5. 2022

Gymnázium pod Svatou Horou aktuálně realizuje dva projekty Erasmus+, které se týkají školního vzdělávání. V obou případech se jedná o mobility jednotlivců. Více informací je uvedeno ve zprávě, která je aktuální k 17. květnu 2022. Průběžná zpráva o realizaci aktivit […]

Nabídka pro studenty – Letní akademie Discover

16. 5. 2022

Letní akademie Discover je týdenní vzdělávací program pro aktivní středoškoláky ze Slovenska, Česka i celého světa. Minimální věk je 15 let a letošní maturanti se mohou také ještě zúčastnit. Naše turnusy se konají celý srpen v rekreačních střediscích na Slovensku a […]

Vstupenky na maturitní ples tříd 4. C a 6. A

12. 5. 2022

Vstupenky na maturitní ples je možné zakoupit prostřednictvím odkazu https://goout.net/cs/listky/maturitni-ples-6-a-a-4-c/dkkn/ Při nákupu je třeba vybrat ze dvou kategorií – každá označuje jednu třídu, tedy kategorie 4. C a kategorie 6. A – nakupují se lístky dle třídy, ke které jdete. […]

Pozvánka na setkání současných i bývalých učitelů Gymnázia pod Svatou Horou

11. 5. 2022

Vedení školy srdečně zve všechny vyučující, kteří se zapsali do třicetileté historie Gymnázia pod Svatou Horou. Těšíme se na milé setkání ve čtvrtek 2. června 2022 od 16:00 hodin v budově školy.  

Kurz sebeobrany

8. 5. 2022

Po dvouleté covidové odmlce si ve čtvrtek 24. března 2022 studenti nejen druhých, ale tentokrát i třetích ročníků opět užili dopolední kurz sebeobrany pod vedením Honzy Kodeše a Ondry Moravce z KRAV MAGA IKMF CZ. Po úvodním rozehřátí a protažení […]

Výsledky přijímacích zkoušek

2. 5. 2022

Výsledky přijímacích zkoušek do čtyřletého oboru se zaměřením na živé jazyky, stejně jako výsledky dalších oborů, budou zveřejněny v průběhu 2. května na stránkách Gymnázia Příbram.

Čtyřleté studium - živé jazyky

V regionu jde o zcela ojedinělý typ gymnaziálního studia. První cizí jazyk (zpravidla angličtina) vyučován pětkrát týdně českými učiteli i zahraničními lektory. Po dvou letech intenzivní jazykové přípravy se alespoň jeden z vybraných předmětů vyučuje nejen v češtině, ale částečně i v angličtině. Konverzace ve vybraném jazyce pak mohou přerůst v další předmět učený v jiném než českém jazyce.

Druhým cizím jazykem může být francouzština, němčina nebo ruština. Mezi volitelné předměty je pak zařazována i latina.

Kvalitní všeobecný základ,  nadstandardní výuka cizích jazyků a zvládnutí moderního programového vybavení jsou dobrým předpokladem pro studium na české i zahraniční vysoké škole.

Šestileté studium - Brána k vysoké škole

Obor je vhodný pro všechny zájemce o další studium na VŠ, především pro ty, kteří se nedokázali ke studiu na gymnáziu rozhodnout již v páté třídě, popřípadě pro ty žáky, u kterých se studijní předpoklady projevily až později, případně pro žáky ze vzdálenějších obcí, pro které se jevilo dojíždění v šesté a sedmé třídě jako náročné.

Od třetího ročníku je první cizí jazyk (zpravidla angličtina) vyučován pětkrát týdně českými učiteli i zahraničními lektory. Po dvou letech intenzivní jazykové přípravy se alespoň jeden z vybraných předmětů vyučuje nejen v češtině, ale částečně i v angličtině. Konverzace ve vybraném jazyce pak mohou přerůst v další předmět učený v jiném než českém jazyce.

Druhým cizím jazykem může být francouzština, němčina nebo ruština. Mezi volitelné předměty je pak zařazována i latina.

Široká škála volitelných předmětů umožní studentům nejen bez problémů zvládnout maturitu, ale i se zodpovědně připravit na budoucí profesní orientaci.

Gymnázium pod Svatou Horou nabízí tento obor jako jediné ve Středočeském kraji.

Cerifikáty

ERA20212027_akreditace
obrazky_web_fs_diplom_web300

Ze života školy

Kontakt

Gymnázium pod Svatou Horou

Balbínova 328

261 01  Příbram II

Tel.: +420 318 679 020

e-mail: gshpb(zavinac)gshpb.cz

IČO: 61100404

Datová schránka: bywxchd  

Zřizovatel školy:

stredocesky-kraj