stredocesky-kraj
Kresba GSHPB

Úřední hodiny v průběhu letních prázdnin

1. 7. 2022

Během července a srpna bude škola otevřena v čase 9:00 – 12:00 hodin v těchto dnech: středa 27. července 2022 pondělí 8. srpna 2022 pondělí 15. srpna 2022 od pondělí 22. srpna 2022 každý pracovní den až do konce měsíce

Prosba o pomoc

1. 7. 2022

Vedení školy prosí všechny ochotné studenty, kteří budou mít čas, aby přišli v pátek 12. 8. 2022 od 9:00 hodin pomoct stěhovat do tříd lavice a židle, které byly vynošeny z důvodu ošetření podlahových krytin ve třídách v průběhu července. […]

Zakončení školního roku exkurzemi

29. 6. 2022

Den před vysvědčením jsme se vydali na exkurze. Každá třída měla možnost si společně s třídními učiteli vybrat, kam by se chtěla vypravit. Některé třídy jely do Prahy například do Národního divadla, jiné (včetně té naší) zamířily do Plzně do […]

Škola, základ života

27. 6. 2022

Tradice je tradice, a tak 21. 6. 2022 proběhl Den divadla Gymnázia pod Svatou Horou. Jednalo se již o 13. ročník této akce, kdy si studenti z jednotlivých tříd připravili v průběhu školního roku krátká představení podle vylosovaného tématu a druhu zpracování. […]

Návštěva gymnázia v Záhřebu

22. 6. 2022

Na začátku května jsme spolu s paní zástupkyní Mgr. Oldřiškou Blehovou odcestovaly do Záhřebu, hlavního města Chorvatska, abychom stínovaly (hospitovaly), a v mém případě i trochu vyučovaly, na tamním gymnáziu v rámci projektu Erasmus + KA1. Gymnázium se nachází nedaleko […]

Dotační program Města Příbram Výchova a vzdělávání 2022; projekt s názvem “Den divadla 2022 – Škola, základ života”

16. 6. 2022

Projekt školy byl podpořen částkou 72 000 Kč. Projekt Den divadla 2022 – Škola, základ života je primárně vzdělávací, určený žákům příbramských základních i středních škol a široké veřejnosti. Cílem Dne divadla 2022 – Škola, základ života, je seznámit příbramské žáky […]

Čtyřleté studium - živé jazyky

V regionu jde o zcela ojedinělý typ gymnaziálního studia. První cizí jazyk (zpravidla angličtina) vyučován pětkrát týdně českými učiteli i zahraničními lektory. Po dvou letech intenzivní jazykové přípravy se alespoň jeden z vybraných předmětů vyučuje nejen v češtině, ale částečně i v angličtině. Konverzace ve vybraném jazyce pak mohou přerůst v další předmět učený v jiném než českém jazyce.

Druhým cizím jazykem může být francouzština, němčina nebo ruština. Mezi volitelné předměty je pak zařazována i latina.

Kvalitní všeobecný základ,  nadstandardní výuka cizích jazyků a zvládnutí moderního programového vybavení jsou dobrým předpokladem pro studium na české i zahraniční vysoké škole.

Šestileté studium - Brána k vysoké škole

Obor je vhodný pro všechny zájemce o další studium na VŠ, především pro ty, kteří se nedokázali ke studiu na gymnáziu rozhodnout již v páté třídě, popřípadě pro ty žáky, u kterých se studijní předpoklady projevily až později, případně pro žáky ze vzdálenějších obcí, pro které se jevilo dojíždění v šesté a sedmé třídě jako náročné.

Od třetího ročníku je první cizí jazyk (zpravidla angličtina) vyučován pětkrát týdně českými učiteli i zahraničními lektory. Po dvou letech intenzivní jazykové přípravy se alespoň jeden z vybraných předmětů vyučuje nejen v češtině, ale částečně i v angličtině. Konverzace ve vybraném jazyce pak mohou přerůst v další předmět učený v jiném než českém jazyce.

Druhým cizím jazykem může být francouzština, němčina nebo ruština. Mezi volitelné předměty je pak zařazována i latina.

Široká škála volitelných předmětů umožní studentům nejen bez problémů zvládnout maturitu, ale i se zodpovědně připravit na budoucí profesní orientaci.

Gymnázium pod Svatou Horou nabízí tento obor jako jediné ve Středočeském kraji.

Cerifikáty

ERA20212027_akreditace
obrazky_web_fs_diplom_web300

Ze života školy

Kontakt

Gymnázium pod Svatou Horou

Balbínova 328

261 01  Příbram II

Tel.: +420 318 679 020

e-mail: gshpb(zavinac)gshpb.cz

IČO: 61100404

Datová schránka: bywxchd  

Zřizovatel školy:

stredocesky-kraj