Zakončení školního roku exkurzemi

Den před vysvědčením jsme se vydali na exkurze. Každá třída měla možnost si společně s třídními učiteli vybrat, kam by se chtěla vypravit. Některé třídy jely do Prahy například do Národního divadla, jiné (včetně té naší) zamířily do Plzně do zoologické a botanické zahrady.

Po příchodu nám místní chovatel řekl pár základních informací o tamních zvířatech a celkově o plzeňské a dalších českých i slovenských zoo. Následně jsme se vydali vlastní cestou prohlédnout si vše, co nám areál nabízel.

Areál byl tematicky rozdělen do několika oblastí, ve kterých se nacházela příslušná zvířata i rostliny. Mezi nimi byly například africké pralesy, mongolské stepi, evropské lesy, kanadský západ či asijské ostrovy. Některá zvířata žila ve velkých venkovních výbězích či voliérách, jiná ve vnitřních pavilonech.

Měli jsme to štěstí, že jsme byli svědky krmení ve voliéře s kondory a dalšími ptáky. Byť to může znít jako vesměs nudná záležitost, skutečně nebyla. Ptáci si museli nejchutnější kousky potravy pozorně střežit před ostatními hladovci, kteří by snad měli právě na jejich jídlo chuť.

Nejdelší čas jsme strávili u kapybar. Na ty jsme se už od začátku těšili a naštěstí se nám na ně povedlo natrefit. Jsou to největší hlodavci světa, kteří mají podobný tvar těla jako hroší a absolutně si nás získali.

Nejen exotická a netypická zvířata v nás vzbudila nadšení. Také u expozice s kozami jsme se zdrželi, primárně kvůli malému roztomilému kůzlátku, které si nás (podobně jako my jej) zvědavě prohlíželo.

Také jsme procházeli strašidelným sklepením, kde nás chtěla vyděsit třeba postava babky kořenářky nebo bludičky i všudypřítomní pavouci, kteří ovšem (jak doufám) byli všichni pouze umělí.

Tato exkurze byla krásným zakončením školního roku. Věřím, že se vydařily i exkurze ostatních tříd, a přeji všem studentům i celému pedagogickému sboru příjemné prožití letních prázdnin! Načerpejte síly, budete je potřebovat v příštím školním roce!

Magda Neporová 2.A