Od 1. 9. 2022 stránky nejsou aktualizovány

Veškeré aktuální informace naleznete na webu Gymnázia Příbram – www.gympb.cz, jehož součástí se jako detašované pracoviště v ulici Balbínova stáváme.

Prosba o pomoc

Vedení školy prosí všechny ochotné studenty, kteří budou mít čas, aby přišli v pátek 12. 8. 2022 od 9:00 hodin pomoct stěhovat do tříd lavice a židle, které byly vynošeny z důvodu ošetření podlahových krytin ve třídách v průběhu července.

Děkujeme za ochotu.

Úřední hodiny v průběhu letních prázdnin

Během července a srpna bude škola otevřena v čase 9:00 – 12:00 hodin v těchto dnech:

  • středa 27. července 2022
  • pondělí 8. srpna 2022
  • pondělí 15. srpna 2022
  • od pondělí 22. srpna 2022 každý pracovní den až do konce měsíce

Zakončení školního roku exkurzemi

Den před vysvědčením jsme se vydali na exkurze. Každá třída měla možnost si společně s třídními učiteli vybrat, kam by se chtěla vypravit. Některé třídy jely do Prahy například do Národního divadla, jiné (včetně té naší) zamířily do Plzně do

Škola, základ života

Tradice je tradice, a tak 21. 6. 2022 proběhl Den divadla Gymnázia pod Svatou Horou. Jednalo se již o 13. ročník této akce, kdy si studenti z jednotlivých tříd připravili v průběhu školního roku krátká představení podle vylosovaného tématu a druhu zpracování.

Návštěva gymnázia v Záhřebu

Na začátku května jsme spolu s paní zástupkyní Mgr. Oldřiškou Blehovou odcestovaly do Záhřebu, hlavního města Chorvatska, abychom stínovaly (hospitovaly), a v mém případě i trochu vyučovaly, na tamním gymnáziu v rámci projektu Erasmus + KA1. Gymnázium se nachází nedaleko