Návštěva gymnázia v Záhřebu

Na začátku května jsme spolu s paní zástupkyní Mgr. Oldřiškou Blehovou odcestovaly do Záhřebu, hlavního města Chorvatska, abychom stínovaly (hospitovaly), a v mém případě i trochu vyučovaly, na tamním gymnáziu v rámci projektu Erasmus + KA1. Gymnázium se nachází nedaleko centra v klidné rezidenční čtvrti a navštěvují jej studenti převážně bydlící v okolí. Budova školy je nádherná secesní stavba s původními prvky a částečně i s původním nábytkem. Například sborovna nám tímto vyrazila dech. Musí být radost v tak krásném prostředí pracovat.

Navštívily jsme hlavně hodiny cizích jazyků, zeměpisu a matematiky. Styl práce učitelů je velmi podobný našemu, přínosem pro mne byly např. tipy na ICT nástroje, které se zdály být velmi užitečné. Vyučovala jsem tam zeměpis v anglickém jazyce a byla jsem velmi příjemně překvapena úrovní anglického jazyka studentů 1. ročníku střední školy. Obecně úroveň znalostí anglického jazyka se mi zdála v Chorvatsku vyšší než u nás. Jedním z možných vysvětlení může být fakt, že v Chorvatsku se zahraniční televizní produkce vůbec nedabuje, ale vysílá se s titulky. To by se mi u nás také líbilo.

Velice zajímavým poznatkem byl rozvrh hodin. Počet školních budov v Záhřebu je obecně nedostačující a je navíc ještě snížen po ničivém zemětřesení v r. 2020, kdy některé budovy byly poničeny. Rozvrh hodin je rozdělen na ranní a odpolední směnu a ty se po týdnu střídají. Ranní směna končí ve 14 hodin, kdy nastupuje odpolední a zvoní naposledy ten den ve 20 hodin. Žákům ani učitelům takový systém nevyhovuje a školy, které takto nevyučují, pociťují zvýšený zájem budoucích studentů při přijímacích zkouškách. Doufám, že tady u nás nikoho podobný způsob využití školních budov nenapadne.

Děkujeme chorvatským kolegům za milé přivítání a péči, kterou nám celý týden věnovali, a těšíme se na další spolupráci, která se rozvine v příštím školním roce, kdy bychom měli přivítat jejich skupinu žáků a učitelů v Příbrami.

Mgr. Hana Malátková