Dotační program Města Příbram Výchova a vzdělávání 2022; projekt s názvem “Den divadla 2022 – Škola, základ života”

Projekt školy byl podpořen částkou 72 000 Kč.

Projekt Den divadla 2022 – Škola, základ života je primárně vzdělávací, určený žákům příbramských základních i středních škol a široké veřejnosti. Cílem Dne divadla 2022 – Škola, základ života, je seznámit příbramské žáky s vybranými díly s tematikou školního prostředí na Velké scéně Divadla A. Dvořáka. Tím se přihlašujeme k dotačnímu tématu. Hlavní výhodou projektu je, že žáci hrají pro žáky a prezentovaná divadelní představení jsou jim tím bližší. Chceme měnit svět pomocí umění.

Děkujeme Městu Příbram, poskytovateli grantu, za podporu našeho projektu.