Projekt Erasmus+ 2019-2022

Projekt Erasmus+, Klíčová akce 1, Školní vzdělávání

Název: Učitelství pro 21. století

Období trvání projektu: 1. 11. 2019 – 31. 10. 2021 (prodlouženo do 31. 08. 2022)

Koordinátor: PhDr. Jakub Konečný, Ph.D.

Partnerské školy:

Geschwister- Scholl- Gesamtschule Moers, Německo, Moers
ROC Kop van Noord-Holland, Nizozemsko, Den Helder
Óbudai Árpád Gimnázium, Maďarsko, Budapešť
IES JM BARANDIARAN BHI, Španělsko, Leioa

Počet zúčastněných studentů: 0

Počet zúčastněných učitelů: 10

Rozpočet: 30.525 EUR

Výstupy:

8 mobilit – kurzy: Lotyšsko, Irsko, Norsko, Itálie, Spojené království, Švédsko, Dublin,
4 mobility – stínování (jobshadowing): Španělsko, Maďarsko, Německo, Nizozemí
4 mobility – výukový pobyt (teaching assignment): Španělsko, Maďarsko, Německo, Nizozemí

Navazuje na projekt Spolu změníme školu – další inovace do vzdělávání, rozšiřování zapojení metody CLIL do výuky všeobecně vzdělávacích předmětů, prohlubování language showers ve vybraných všeobecně vzdělávacích předmětech, posílení zapojení projektového vyučování

Workshop s ukázkami aktivit a publikace příkladů dobré praxe v tištěné podobě.

Projekt Erasmus+, Klíčová akce 2, Školní vzdělávání

Název: Motivating Ambitions in Research and Science ( MARS)

Období trvání projektu: 1. 9. 2019 – 31.12. 2020

Koordinátor: Mgr. Hana Malátková, Mgr. Anna Přibylová

Partnerské školy:

Óbudai Árpád Gimnázium, Budapešť, Maďarsko

Počet zúčastněných studentů: 30 (celá třída)

Počet zúčastněných učitelů: 5

Rozpočet: 16 470 EUR

Výstupy:

https://twinspace.etwinning.net/84470/pages/page/564616

úniková hra
jazyková příručka
výměna zkušeností
kalendář