Přehled volitelných předmětů

 • Konverzace v anglickém jazyce
 • Konverzace v anglickém jazyce (Angloamerická literatura)
 • Konverzace ve francouzském jazyce
 • Konverzace v německém jazyce
 • Konverzace v ruském jazyce
 • Seminář chemický
 • Seminář biologický
 • Dramatická výchova
 • Seminář výtvarné estetiky
 • Společenskovědní seminář
 • Politologie
 • Světové regiony
 • Programování
 • Matematická cvičení
 • Latina
 • Literární seminář
 • Matematický seminář
 • Fyzikální seminář
 • Zeměpisný seminář
 • Historický seminář
 • Seminář hudební výchovy
 • Fyzikální seminář
 • Základy administrativy
 • Konverzace v anglickém jazyce – Dějiny umění
 • Konverzace v anglickém jazyce – Vyšší angličtina (příprava na státní zkoušku)
 • Konverzace v anglickém jazyce – Přírodní vědy
 • Konverzace v anglickém jazyce – Společenské vědy
 • Konverzace v anglickém jazyce – Zeměpis
 • Konverzace ve francouzském jazyce – Dějepis
 • Konverzace ve francouzském jazyce – Biologie
 • Konverzace v němčině – Matematika
 • Biologie v angličtině
 • Fyzika v angličtině
 • Přírodní vědy v angličtině
 • Zeměpis v angličtině
 • Společenské vědy v angličtině
 • Matematika v němčině
 • Biologie ve francouzštině
 • Dějepis ve francouzštině