Informace pro zájemce o studium od školního roku 2022/2023

Gymnázium pod Svatou Horou se od 1. září 2022 stává detašovaným pracovištěm Gymnázia Příbram. Jako takové neotvírá žádný studijní obor. Gymnázium Příbram bude konat přijímací řízení pro:

  • KKOV 79-41-K/48 gymnázium (osmiletý všeobecně zaměřený gymnaziální obor)
  • KKOV 79-41-K/41 gymnázium – VŠEOBECNÉ (čtyřletý všeobecně zaměřený gymnaziální obor)
  • KKOV 79-41-K/41 gymnázium – JAZYKY (čtyřletý na výuku živých jazyků zaměřený gymnaziální obor)