Shrnující informace k přijímacímu řízení pro uchazeče

Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023 bude probíhat podle těchto pravidel:

1) Od 1. 9. 2022 dojde ke sloučení Gymnázia, Příbram, Legionářů 402 a Gymnázia pod Svatou Horou. Nástupnickou organizací bude Gymnázium, Příbram, Legionářů 402.

2) Do šestiletého studijního oboru nebudou od školního roku 2022/2023 přijímáni žádní studenti. Žáci, kteří v tomto školním roce studují šestiletý obor na Gymnáziu pod Svatou Horou, dokončí studium pod hlavičkou Gymnázia Legionářů.

3) Do čtyřletého studijního oboru (79-41-K/41) bude přijímáno celkem 90 uchazečů. 2 třídy (60 žáků) s všeobecným zaměřením budou ve školním roce 2022/2023 umístěny v budově v ulici Legionářů, jedna třída (30 žáků) s rozšířenou výukou živých jazyků bude umístěna v Balbínově ulici (t.č. Gymnázium pod Svatou Horou).

4) Do osmiletého studijního oboru (79-41-K/81) bude přijímáno celkem 30 uchazečů. Studium bude nadále probíhat v ulici Legionářů.

5) Přihlášky ke studiu je třeba odevzdat do 1. března 2022 v Gymnáziu Legionářů. Uchazeči mohou podat pouze jednu přihlášku.

6) Uchazeči o čtyřletý studijní obor vyznačí na přihlášce do kolonky – Obor vzdělání (kód a název) svůj úmysl studovat obor se všeobecným zaměřením nebo zaměřením na cizí jazyky připojením označení VŠEOBECNÉ nebo JAZYKY (79-41-K/41 – Gymnázium – VŠEOBECNÉ; 79-41-K/41 – Gymnázium –JAZYKY).

7) Přijímací zkoušky budou probíhat v budově gymnázia Legionářů v těchto termínech:

čtyřletý obor: 12. a 13. dubna 2022

osmiletý obor: 19. a 20. dubna 2022

8) Kritéria přijímacího řízení:

a) osmileté studium:

90% – výsledky písemných testů jednotné přijímací zkoušky (český jazyk, matematika)

10% – výsledky dosavadního vzdělávání (vysvědčení za 2. pololetí 4. třídy a 1. pololetí 5. třídy)

b) čtyřleté studium:

60% – výsledky písemných testů jednotné přijímací zkoušky (český jazyk, matematika)

30% – výsledky dosavadního vzdělávání (vysvědčení za 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy)

10% – další skutečnosti (jazykové certifikáty, výsledky soutěží)

Kritéria přijímacího řízení budou upřesněna do 31. ledna 2022 a budou zveřejněna na webových stránkách obou škol.