Třídní schůzky – čtvrtek 25. listopadu 2021 od 16:30 online

Ve čtvrtek 25. 11. 2021 od 16:30 hodin proběhnou třídní schůzky v online formě. Půjde o setkání rodičů s třídními učiteli. Informace o možnostech připojení rozešlou třídní učitelů rodičům žáků ve své třídě. Přehled odkazů pro připojení k setkání jednotlivých tříd je k dispozici také na stránce Třídní schůzky. Na stránce je také odkaz, jehož prostřednictvím je možné se virtuálně setkat s ředitelem školy Mgr. Pavlem Karnetem.

Jedním z bodů jednání v rámci třídních schůzek bude také diskuse rodičů o budoucnosti Společnosti přátel. Následně proběhne v pátek 26. 11. 2021 od 16:00 hodin prezenční setkání Společnosti přátel v budově školy. Zástupci tříd zde představí stanoviska rodičů, následně bude probíhat hlasování o budoucí podobě Společnosti (tak, jak bylo nastíněno v emailech v minulých měsících).