Návštěva Českého rozhlasu

Studentům závěrečných ročníků Gymnázia pod Svatou Horou se před zahájením maturitních zkoušek naskytla ještě poslední mimořádná příležitost, jak se vzdělat mimo školní budovu. Dne 6. dubna navštívili studenti 6. A a 4. C v doprovodu vyučujících českého jazyka hlavní vysílací

Inspirace dovezené tentokrát z Německa

V neděli 27. 3. 2022 jsme se společně s kolegyní Monikou Kalíkovou vydaly do Německa do městečka Moers, kde jsme měly strávit následující týden v jedné ze zdejších škol. Začátek našeho pobytu zpříjemňovalo nejen krásné jarní počasí, ale také velice milé uvítání od

Almanach – Nedožitých třicet Gymnázia pod Svatou Horou

1. září 2022 by škola oslavila třicet let od svého vzniku. V předvečer tohoto krásného jubilea však zanikne a od 1. 9. už bude fungovat jako detašované pracoviště Gymnázia Příbram v ulici Balbínova. U příležitosti tohoto nedožitého výročí jsme připravili

Ukliďme Česko

Žáci tříd 1. A, 2. A, 1. C a 3. A se zapojili do úklidu v rámci projektu Ukliďme Česko, akce byla koordinována pracovníkem Městského úřadu Příbram a probíhala ve spolupráci s Technickými službami města Příbrami. Zapojení do úklidu opuštěného

Obhajoby ročníkových prací potřetí a přesto poprvé

Ve středu 30. března 2022 obhajovali studenti 3. C a 5. A své ročníkové práce, které pod vedením konzultantů z řad vyučujících školy zpracovávali od října. Přestože šlo již o třetí ročník tohoto úspěšného a všestranně přínosného projektu, teprve letos