Ukliďme Česko

Žáci tříd 1. A, 2. A, 1. C a 3. A se zapojili do úklidu v rámci projektu Ukliďme Česko, akce byla koordinována pracovníkem Městského úřadu Příbram a probíhala ve spolupráci s Technickými službami města Příbrami. Zapojení do úklidu opuštěného doupěte v lesíku na Padáku bylo dobrovolné, v případě, že se žáci nechtěli aktivně zúčastnit prací, měli možnost zůstat stranou a pouze přihlížet. Pro všechny byly zajištěny ochranné pomůcky, vše probíhalo s maximálním důrazem na bezpečnost zúčastněných. Situaci na místě průběžně vyhodnocovali vyučující, kteří u tříd vykonávali pedagogický dozor. Ve chvíli, kdy zajištění bezpečnosti bylo s ohledem na charakter a skladbu věcí určených k likvidaci komplikované, bylo rozhodnuto o ukončení akce. Místo zkontrolovali strážníci Městské policie Příbram, v závěru byly pytle s odpadem naloženy do přistaveného kontejneru. Před zahájením úklidu byli všichni přítomní poučeni, po skončení proběhla krátká reflexe a zhodnocení. Všem zúčastněným za vykonanou práci patří velký dík.
Pavel Karnet