Obhajoby ročníkových prací potřetí a přesto poprvé

Ve středu 30. března 2022 obhajovali studenti 3. C a 5. A své ročníkové práce, které pod vedením konzultantů z řad vyučujících školy zpracovávali od října. Přestože šlo již o třetí ročník tohoto úspěšného a všestranně přínosného projektu, teprve letos obhajoby proběhly prezenčně ve škole, a studenti i vyučující si tak mohli plně užít atmosféru obhajob. Celkem bylo sestaveno sedm odborných komisí (Anglický jazyk, Dějepis, Matematika – Fyzika, Biologie – Fyzika, Biologie – Chemie, Zeměpis a Základy společenských věd – Tělesná výchova), jejichž úkolem bylo zhodnotit, jak studenti dokáži představit a shrnout práci, na níž několik předcházejících měsíců pracovali a současně také obhájit svá zjištění či odpovědět na dotazy členů komise. Studenti se na své obhajoby náležitě připravili a přistoupili k nim s pokorou a odhodláním. Pro většinu z nich to byla první zkušenost nejen se zpracováním odborné práce většího rozsahu, ale také s veřejným vystoupením před komisí a spolužáky. Průběh obhajob sledovali také studenti 2. C a 4. A, které zpracování ročníkových prací čeká v příštím školním roce. Velké poděkování nejen za hladký průběh obhajob, ale také za realizaci celého projektu patří všem zapojeným studentům i vyučujícím.