Volby do Školské rady Gymnázia pod Svatou Horou

V souladu s vyhlášením voleb do Školské rady Gymnázia pod Svatou Horou zveřejňujeme informace o možnostech hlasování. Volby probíhají v termínu 14. – 20. června 2021 v online i prezenční formě. Informace k úpravě hlasovacích lístků jsou uvedeny

Finanční gramotnost – projektové dny 

Na naší škole se studenti nižšího gymnázia (třídy 1. A a 2. A) seznamují s pojmy finanční gramotnosti formou hry.  Naučí se hrát stolní hru Finanční svoboda. Hra je založena na tom, že se studenti stávají finančními poradci

Vyhlášení volna ředitele školy

Ředitel školy oznamuje vyhlášení volna ve dnech 1. 6. 2021 – 2. 6. 2021 z organizačních důvodů. V těchto dnech se v budově Gymnázia pod Svatou Horou konají ústní zkoušky z profilové části maturitní zkoušky.

Další konzultace z chemie

V laboratoři bylo opět rušno. I v tomto týdnu se zde sešla k přípravě na maturitní zkoušky z chemie skupinka studentů posledního ročníku. Program konzultace: příprava stříbra, podřezávání tupým nožem (tedy důkaz železa) a příprava komplexních sloučenin z modré skalice.

Volby do Školské rady Gymnázia pod Svatou Horou

V souladu s § 167, odst. 2 a odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s Volebním řádem pro volby členů školských rad základních, středních

Maturitní koncert

V ambitech Svaté Hory proběhla v úterý 11. května 2021 praktická maturitní zkouška z hudební výchovy. Maturitní koncert byl krásným a důstojným zahájením letošních maturitních zkoušek, na něž se studenti 4. C a 6. A pečlivě připravují.