Úspěšný absolvent

Velmi si ceníme úspěchů nejen našich studentů, ale i absolventů. A pokud se k nám informace o takovém úspěchu dostane, zvláště pak od děkana fakulty vysoké školy, kde takový absolvent funguje, naše hrdost se násobí. Blahopřejeme Jiřímu Dražanovi k úspěšnému studiu a přejeme hodně štěstí do dalších let.

Dopis děkana FET ZČU v Plzni