Návštěva Českého rozhlasu

Studentům závěrečných ročníků Gymnázia pod Svatou Horou se před zahájením maturitních zkoušek naskytla ještě poslední mimořádná příležitost, jak se vzdělat mimo školní budovu. Dne 6. dubna navštívili studenti 6. A a 4. C v doprovodu vyučujících českého jazyka hlavní vysílací stanici Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech.

Realizace této exkurze byla až do poslední chvíle nejistá, neboť proticovidová opatření omezující podobné návštěvy v posledních letech začínají umožňovat veřejné zpřístupnění podobně specializovaných míst jen velmi pozvolna. Po původně plánované návštěvě České televize, která tak nebyla pro současnou pandemickou situaci umožněna, mohla naše škola díky mimořádné ochotě paní Zuzany Foglarové, personální pracovnici Českého rozhlasu, zcela výjimečně navštívit místo, z něhož se obětaví a často značně vytížení hlasatelé každý den starají o to, aby většina z nás pravidelně dostávala důležité informace pro obecný přehled i umělecké impulzy pro neméně významnou potravu pro duši.

Vzhledem k již zmiňované mimořádné situaci, za níž se exkurze konala, nám bohužel nebyla umožněna osobní návštěva vysílacího studia a dopolední program tak celý probíhal v galerii Českého rozhlasu Vinohradská 12. Navzdory tomuto omezení se však jednalo o více než dvě plodně strávené hodiny, během nichž bylo studentům sděleno mnoho podstatných informací, a měli možnost vyzkoušet si
několik zajímavých aktivit.

Celým programem nás provázela paní Fischerová, která nám nejprve na pozadí autorského instruktážního dokumentu osvětlila důležité mezníky v dějinách Českého rozhlasu. Následovalo seznámení s vnitřní organizační strukturou a virtuální prohlídka vysílacího studia, po níž měli studenti možnost zblízka poznat nejrůznější rádiové přístroje minulosti i vymoženost současných vysílacích vynálezů. V případě zájmu byl studentům dále také umožněn poslech vybraných nahrávek z historie našeho státu i z dějin některých ostatních národů, jež má Český rozhlas k dispozici a považuje je za velmi cenné.

Na závěr naší návštěvy proběhla pak speciální diskuze s reportérkou Českého rozhlasu Andreou Kubovou, která nám na základě vlastní zkušenosti zajímavých způsobem přiblížila celkovou práci s informacemi, konkrétně jejich výběr, zpracování a prezentaci, a odpověděla studentům na několik otázek. Ze závěrečné reflexe bylo zřejmé, že se exkurze vydařila nad původní očekávání a pro všechny zúčastněné byla i přes uvedená omezení zcela jedinečnou zkušeností.

Mgr. Roman Káčerek