Maturitní koncert

Praktická maturitní zkouška z HV proběhla ve středu dne 20. 4. 2022 jako Maturitní koncert s názvem Závod s časem v Galerii Zámečku Ernestina v Příbrami s časem zahájení v 17.17. Ve vyprodaném sále maturanti předvedli výkon hodný zřetele oceněný diváky potleskem ve stoje. 

Maturitní komise nebude mít příliš těžký úkol. Vlastní produkce byla ukončena v čase 18.41.