Vyhlášení volna ředitele školy

Ředitel školy oznamuje vyhlášení volna ve dnech 1. 6. 2021 – 2. 6. 2021 z organizačních důvodů. V těchto dnech se v budově Gymnázia pod Svatou Horou konají ústní zkoušky z profilové části maturitní zkoušky.

Další konzultace z chemie

V laboratoři bylo opět rušno. I v tomto týdnu se zde sešla k přípravě na maturitní zkoušky z chemie skupinka studentů posledního ročníku. Program konzultace: příprava stříbra, podřezávání tupým nožem (tedy důkaz železa) a příprava komplexních sloučenin z modré skalice.

Volby do Školské rady Gymnázia pod Svatou Horou

V souladu s § 167, odst. 2 a odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s Volebním řádem pro volby členů školských rad základních, středních

Maturitní koncert

V ambitech Svaté Hory proběhla v úterý 11. května 2021 praktická maturitní zkouška z hudební výchovy. Maturitní koncert byl krásným a důstojným zahájením letošních maturitních zkoušek, na něž se studenti 4. C a 6. A pečlivě připravují.

Nehodou to začíná

Dne 6. 5. 2021 se žáci 5. A a 3. C zúčastnili on-line přednášky s názvem: Nehodou to začíná. Stejné přednášky se zúčastnilo i několik dalších škol po celé ČR.

Nehodou to začíná je interaktivní preventivně edukační pořad pro studenty