Volby do školské rady

Vyhlašuji volby do Školské rady při Gymnáziu pod Svatou Horou, Balbínova 328, Příbram II, příspěvkové organizace, v souladu s § 167, odst. 2 a odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Rozhodnutí ředitele školy

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 18. 9. 2020 od 00:00 hodin do odvolání nařizuje ředitel školy povinnost nošení ochrany dýchacích cest pro všechny žáky a pracovníky školy nebo

Učebnice pro školní rok 2020/2021

Seznamy závazných učebnic pro jednotlivé ročníky a třídy naleznete v přílohách článku.
Burza učebnic je naplánována na čtvrtek 3. září od 9.30 do 9.50 (tj. o hlavní přestávce).

Konzultace s kariérovým poradcem

Milí žáci, dovolte mi Vám připomenout možnost využít konzultační hodiny kariérového poradce, a to v úterý a ve čtvrtek od 14.00 hodin (po předchozí domluvě). Smyslem konzultace je pomoci vám při vašem rozhodování o budování vlastní budoucnosti.