Konzultace s kariérovým poradcem

Milí žáci, dovolte mi Vám připomenout možnost využít konzultační hodiny kariérového poradce, a to v úterý a ve čtvrtek od 14.00 hodin (po předchozí domluvě). Smyslem konzultace je pomoci vám při vašem rozhodování o budování vlastní budoucnosti.

Konzultace jsou určeny každému, kdo potřebuje pomoci s výběrem volitelných předmětů, analýzou  silných a slabých stránek, s volbou pomaturitního vzdělávání, orientací na trhu vysokých škol, kdo potřebuje pomoc při vyplnění přihlášek nebo při zpracování životopisu či motivačního dopisu.

Přijďte, i pokud si nejste jisti právními otázkami spojenými s brigádou nebo jen chcete rozebrat informace, které jste získali na dnech otevřených dveří.

Máte zájem o test profesní orientace, či osobnostní profil? Žádný psychologický test vám sice nedá jasnou a přesnou odpověď, ale rozhovor nad jeho výsledky vám leccos napoví.

Schůzky, které dosud probíhaly, se týkaly zejména studentů maturitních ročníků, jejich příprav na maturitní zkoušky a přijímací pohovory. Zabývali jsme se možnou úspěšností přijetí, národními srovnávacími testy, konzultovali jsme doporučenou literaturu a mimoškolní činnost, která může v přijímacím řízení přinést určitou výhodu. Řada studentů si vyzkoušela testy profesní orientace.

Nejnovější akcí je seminář na téma „Jak efektivně rozvíjet podnikatelské nápady žáků středních škol“, který proběhl v rámci semináře společenských věd a byl inspirován workshopem pořádaným Okresní hospodářskou komorou v Příbrami.

V nejbližší době budou při konzultacích k dispozici další tištěné testy pro profesní orientaci. Využijte tuto možnost!

Mgr. Kateřina Nosková