Festival virtuální reality

V úterý 18. února proběhl na naší škole Festival virtuální reality, který se konal pod vedením Ing. Martina Frélicha, ředitele Výzkumného ústavu pro podnikání a inovace. Cílem akce bylo představit aplikace virtuální reality žákům a pedagogům v rámci možného zkvalitnění výuky.

Žáci měli nejprve možnost se teoreticky seznámit s virtuální realitou – jak probíhal historický vývoj, na jaké typy dělíme realitu, jaký je koncept do budoucna. Po této části následovala ukázka aplikací v praxi. Celkem se jednalo o sedm aplikací, jako například Google Earth VR (prohlídka různých míst na naší planetě), Human Atlas (zkoumání lidského těla) nebo Nefertari: Journey to Eternity (návštěva hrobky egyptské královny Nefertiti).

Festival se setkal s velkým ohlasem jak ze strany žáků, tak ze strany pedagogů. Děkujeme panu řediteli Mgr. Pavlu Karnetovi za pozvání realizačního týmu této akce.

Ladislav Dostál, 4. C