Volby do Školské rady Gymnázia pod Svatou Horou

V souladu s § 167, odst. 2 a odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s Volebním řádem pro volby členů školských rad základních, středních a vyšších odborných škol zřizovaných Středočeským krajem schváleným Radou Středočeského kraje, vyhlašuji volby do Školské rady Gymnázia pod Svatou Horou, Příbram II, Balbínova 328.

Na voleného člena rady za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků se volí dvě osoby.

Na voleného člena rady za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků kandidují:

paní Tereza Holendová, DiS.,

paní Mgr. Kateřina Jobeková Habrová

a paní Marcela Ježková Novotná

 

Na voleného člena rady za pedagogické pracovníky se volí dvě osoby.

Na voleného člena rady za pedagogické pracovníky kandidují:

paní Mgr. Hana Malátková

a pan PhDr. Jakub Konečný, Ph.D.

 

Volby proběhnou v týdnu od 14. 6. do 20. 6. 2021 prezenční a elektronickou metodou.

Mgr. Pavel Karnet, ředitel školy