Volby do Školské rady Gymnázia pod Svatou Horou

V souladu s vyhlášením voleb do Školské rady Gymnázia pod Svatou Horou zveřejňujeme informace o možnostech hlasování. Volby probíhají v termínu 14. – 20. června 2021 v online i prezenční formě. Informace k úpravě hlasovacích lístků jsou uvedeny

Finanční gramotnost – projektové dny 

Na naší škole se studenti nižšího gymnázia (třídy 1. A a 2. A) seznamují s pojmy finanční gramotnosti formou hry.  Naučí se hrát stolní hru Finanční svoboda. Hra je založena na tom, že se studenti stávají finančními poradci

Důležitá zpráva od vedoucí školní jídelny

Vážení strávníci,

zkontrolujte si Vaše objednávky stravy přes internet v termínu od 1.6.2021. Vzhledem k výpadku serveru, je možné, že nebude Vaše přihlášení stravy přes internet platné. 

Vysvětlení příčiny:

– problém je v DNS serverech firmy Dial Telecom, které jsou napadeny

Vyhlášení volna ředitele školy

Ředitel školy oznamuje vyhlášení volna ve dnech 1. 6. 2021 – 2. 6. 2021 z organizačních důvodů. V těchto dnech se v budově Gymnázia pod Svatou Horou konají ústní zkoušky z profilové části maturitní zkoušky.