2. kolo volby do Školské rady Gymnázia pod Svatou Horou v termínu 13. – 17. září 2021

V souladu s § 167, odst. 2 a odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s Volebním řádem pro volby členů školských rad základních, středních a vyšších odborných škol zřizovaných Středočeským krajem schváleným Radou Středočeského kraje, vyhlašuji druhé kolo volby do Školské rady Gymnázia pod Svatou Horou, Příbram II, Balbínova 328.

Na voleného člena rady za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků se volí dvě osoby.

Na voleného člena rady za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků kandidují:

paní Tereza Holendová, DiS.,

paní Mgr. Kateřina Jobeková Habrová

a paní Marcela Ježková Novotná

 

Volby proběhnou v týdnu od 13 9. do 17. 9. 2021 prezenční formou. Oprávnění voliči mohou volit vždy v provozní době školy pro veřejnost, a to odevzdáním upraveného hlasovacího lístku do urny, která bude připravená u paní vrátné. Tuto formu volby stvrdí podpisem do připraveného seznamu oprávněných voličů.

Mgr. Pavel Karnet, ředitel školy