Zasedání Školské rady Gymnázia pod Svatou Horou

Dne 16. 2. se uskutečnilo zasedání Školské rady Gymnázia pod Svatou Horou. Rada schválila zprávu o hospodaření a činnosti školy za rok 2020 a navrhla radnímu pro vzdělávání a sport upřednostnit v Příbrami oborovou optimalizaci negymnaziálních oborů (s cílem jejich zatraktivnění a zvýšení konkurenceschopnosti) před optimalizací institucionální.