Optimalizační záměr Středočeského kraje

Ke sloučení má dojít k 01.09.2022 pod názvem: Gymnázium, Příbram, Legionářů 402

Studijní obory tohoto subjektu :

  • 1 třída osmiletého studia
  • 1 třída šestiletého studia
  • 1 třída čtyřletého studia zaměření všeobecné
  • 1 třída čtyřletého studia s rozšířenou výukou jazyků (živé jazyky)

Budoucí struktura vedení od 01.09.2022:

  • Nastupující subjekt: Gymnázium, Příbram, Legionářů 402
  • Ředitelka školy: Mgr. Iva Kadeřábková
  • Statutární zástupce: Mgr. Pavel Karnet (detašované pracoviště Balbínova 328, Příbram II)

Předpokládané opuštění objektu Balbínova 328, Příbram II nastane během roku 2024/2025