Obhajoby ročníkových prací studentů 3.C a 5.A

Obhajoby ročníkových prací studentů tříd 3.C a 5.A budou probíhat v termínech 11. března 2021 18. března 2021 vždy od 14:30 hodin online. Pozvánky studenti obdrží obvyklým způsobem. Požadavek na odevzdání prezentace před termínem obhajoby stanovuje konzultant dle vlastního uvážení. Obhajoba probíhá přibližně 10 minut, z čehož 5 – 7 minut je věnováno představení práce jejím autorem a zbývající čas je určen k diskusi. Povinností studenta je připravit si k obhajobě prezentaci, kterou bude sdílet a komentovat. Optimální (doporučená) podoba prezentace je uvedena na stránce Seminární a ročníkové práce.

Studentům je doporučeno, aby finální verzi prezentace zaslali svému konzultantovi emailem nejpozději den před termínem obhajoby. Je možné tím předejít případným technickým problémům.

Informace k obhajobám a harmonogram