Radostná zpráva v neradostných časech

V této době je více než kdy jindy potřeba sdílet každý kousek radosti a učitelé i studenti Gymnázia pod Svatou Horou k ní dnes mají velký důvod.

Naší škole se podařilo uspět se žádostí, a tak se stáváme do roku 2027 akreditovanou školou v programu Erasmus+

Národní agentura a potažmo Evropská komise udělením akreditace říká, že Plán Erasmus, který má Gymnázium pod Svatou Horou na následujících sedm let vytvořen, a který byl základem pro hodnocení žádosti, je vysoce kvalitní, ambiciózní a reálně uskutečnitelný. Říká, že naše škola ví, kam se chce rozvíjet a má i jasnou představu o tom, jak jí v tom mohou pomoci evropské granty. V našem Plánu rozvoje jsou zahrnuty aktivity týkající se studentů, učitelů i veřejnosti. Akreditace umožňuje dlouhodobé a stabilní financování a lepší plánování aktivit do budoucna.

Pevně věříme, že se z tohoto velkého úspěchu, který slibuje možnost využití nemalých finančních prostředků pro naše studenty i učitele, budeme moci radovat přinejmenším do roku 2027.

K. Nosková, H. Malátková, J. Konečný