Virtuální exkurze do Jaderné elektrárny Dukovany

Dne 23. 2. 2021 se pro naši třídu konala online exkurze do jaderné elektrárny Dukovany. Milá zaměstnankyně Dukovan nám celou elektrárnu ukázala pomocí webových stránek. Podrobně jsme si rozebrali jednotlivé mechanismy a části samotné elektrárny. Bylo nám vysvětleno štěpení, a jaká část elektrárny co zařizuje. Výroba elektřiny se například dělí do tří sektorů; na reaktor, turbínu a chladící věž. Všechno nám bylo pečlivě a hezky popsáno. I ty nejmenší detaily nám byly sděleny. Například kolik litrů vody se nachází v turbínách a podobně. Také, že se ke štěpení používají dva typy uranu, U235 a U238. Dále se u štěpné reakce nachází absorbátor, který štěpení pomáhá redukovat (redukční tyče).  

Přestože jsem měl jadernou elektrárnu nastudovanou již z minulých let, něco nového jsem se rozhodně dozvěděl. Mnohé informace, které nám byly oznámeny, se dají zjistit jen z první ruky. Zajímavé bylo například zjištění, že se použité palivo nebere jako radioaktivní odpad, ale je sedm let skladováno a poté odvezeno do skladů, kde čeká na využití v budoucích jaderných elektrárnách, ty budou moci tento materiál použít znovu. Naopak využité nářadí, které bylo kontaminováno nebo oblečení či různé jiné materiály, které z nějakého důvodu přišly do styku s radiací, se zakopávají. 

Na závěr nám paní Janovská odpovídala na otázky, které v exkurzi nebyly zodpovězeny. Řekla nám třeba, že si elektrárna odvádí svoji část elektřiny pro své vlastní potřeby. Je tak soběstačná, což je velikou zajímavostí. Padl i dotaz na finanční stránky elektrárny, detaily těchto věcí paní Janovská nevěděla, a i kdyby, nemohla by nám je z pochopitelných důvodu říci. Také padl dotaz na typy utajenosti. 

Virtuální exkurze, toto okořenění výuky mě velice bavilo. Pokud bude příležitost, rozhodně se podobné akce opět zúčastním.  

Jiří Rotter, 2. A