Veřejná diskuse – Jaká je budoucnost našeho gymnázia?

Školská rada Gymnázia pod Svatou Horou, Příbram II, Balbínova 328 uspořádala ve spolupráci se zástupci studentů online veřejnou diskusi na téma budoucnosti školy.

Akce proběhla ve středu 24. března 2021 od 16:30 hodin  v prostředí Microsoft Teams. Celou diskusí provázel Tomáš Feřtek, odborný poradce společnosti EDUin.

Shrnutí diskuse

Diskutující se shodli, že je vhodné podporovat kvalitu střední školství v regionu, zejména kvalitu odborných škol. Ani zástupci kraje nijak nevyvraceli názor diskutujících, že obě příbramská gymnázia právě tuto kvalitu zajišťují na vysoké úrovni. Není žádný důvod předpokládat, že se sloučením gymnázií zvýší kvalita odborných škol. Zástupci kraje jsou přesvědčeni, že sloučení zvýšení kvality středního školství přinese, neodpověděli opakovaně na jednoduchou otázku, jaké? Neplatí ani předpoklad, že se naplní obory odborných škol a lyceí, které ovšem mnoho rodičů nepovažuje za vhodnou cestu pro své děti, a dá přednost hledat gymnaziální místa v Praze a okolí. Debatující navrhovali zlepšovat kvalitu odborných škol bez nutnosti slučovat gymnázia. Gymnázia umožňují svým rozdílným profilem žákům volit mezi vhodnější formou studia a zvyšují tak celkově úroveň vzdělanosti v regionu.

Hosté

 • Ema Davidová (za studenty)
 • Andrea Hrazdírová (za rodiče)
 • Mgr. Pavel Miškovský (za vyučující)
 • Ing. Josef Holý (za absolventy)
 • Mgr. Milan Vácha (za zřizovatele)
 • Ing. Věra Chobotová (za zřizovatele)
 • Mgr. Jan Konvalinka (za město Příbram)
 • MUDr. Petr Bleha (za veřejnost)
 • Mgr. Pavel Chán (za zaměstnavatele)
 • Mgr. Petr Chaluš (za odbornou veřejnost – Fórum rodičů)
 • RNDr. Jiří Kuhn (za odbornou veřejnost – Asociace ředitelů gymnázií)
 • Tomáš Nováček (za odbornou veřejnost – Česká středoškolská unie)
 • Ing. Bc. et Bc. Petr Bannert, Ph.D. (za odbornou veřejnost – MŠMT)

Panelisté

 • Mgr. Milan Vácha, radní pro oblast vzdělávání a sportu Středočeského kraje
 • Mgr. Jan Konvalinka, starosta města Příbram
 • Mgr. Petr Chaluš, konzultant v oblasti mezinárodní spolupráce ve vzdělávání
 • Mgr. Pavel Chán, výkonný ředitel společnosti MESIT Air, a.s.
 • PhDr. Jakub Konečný, Ph.D., středoškolský učitel a odborný asistent na VŠ

Záznam debaty

Shlédnout záznam debaty

Ke stažení

Přehled účastníků – stručný medailonek

Publicita – přehled výstupů, které se týkají tématu slučování příbramských gymnázií

Přehled výstupů k tématu (aktualizováno k 23. březnu 2021)