Účast našich studentů v probíhající internetové on-line soutěžní galerii www.cimtacara.cz

Do hlasování na www.cimtacara.cz se může zapojit i široká veřejnost, přátelé a příznivci jednotlivých soutěžících, rodina nebo zkrátka každý, kdo chce svým hlasem podpořit mladé umělce i jejich učitele.
Hlasování veřejnosti probíhá přímo pod soutěžním obrázkem jednoduchým přidělením bodů – OHODNOTIT.
Každý návštěvník může jednomu obrázku přidělit 1, 2, 3, 4 až 5 bodů, formou “hvězdiček”. Přičemž jedna hvězdička = jeden bod.
Vyhlášení vítězů: červen 2021
Hodně úspěchu našim umělcům přeje Mgr. Milan Čihák, VYV