Reakce rodičů a absolventů na optimalizaci

V textu příspěvku zveřejňujeme některé z emailů, v nichž rodiče či absolventi reagují na proces optimalizace.

Vážený pane řediteli, vážený pane třídní učiteli,

s velkým znepokojením sleduji informace o možném zrušení Gymnázia pod Svatou Horou v Příbrami, event. o jeho sloučení s Gymnáziem Legionářů v Příbrami. Moje dcera Ema přestoupila na Vaši školu v lednu v prvním ročníku a letos bude maturovat. Toto rozhodnutí považujeme já, můj manžel a především naše dcera za nejlepší, jaké jsme mohli před čtyřmi lety udělat. Gymnázium pod Svatou Horou naší dceři poskytlo nejenom velmi kvalitní vzdělání, ale také vlídné prostředí „menší“ školy, kde nevládne nezdravá rivalita, kde se naopak všichni znají a pomáhají si. A především Vy, pane třídní učiteli, jste naši dceru nasměroval pro její budoucí studium a profesi učitele. Já zase ve své profesi (jsem psycholog a psychoterapeut) vidím velmi zblízka jak křehká, zranitelná a často bezradná může být duše dospívajícího člověka. S mladými lidmi, často studenty střední školy, pracuji již několik let a domnívám se, že prostředí školy, které je přátelské, nekonfrontační a zdravě motivující, je často rozhodujícím faktorem při řešení jejich (adekvátně věku) nelehkých životních situací. Ty mohou někdy vyústit až v řešení naprosto fatální. Gymnázium pod Svatou Horou není „továrnou na maturanty“, ale naopak místem, které z našich dětí vychovává osobnosti. Jsem přesvědčena, že je velmi kvalitní školou, která by měla být zachována. Ostatně i školské prostředí je svým způsobem prostředím konkurenčním a domnívám se, že ve městě velikosti Příbrami mají dvě gymnázia své místo a svým odlišným charakterem a filozofií jsou nezastupitelná. S pozdravem

Mgr. Jaroslava Davidová a Mgr. Petr David,

rodiče studentky čtvrtého ročníku Gymnázia pod Svatou Horou


Dobrý večer

Zrovna jsem si přečetl článek na Příbram.cz, ale nikde jsem se nedozvěděl, koho a z jakého důvodu napadlo sloučení obou škol? (zda jsou za tím něčí osobní či politické zájmy) Syn navštěvuje Vaši školu již několik roků a k spokojenosti jak jeho, tak nás rodičů a proto nevidím jediný důvod ke sloučení obou škol. Proto podporuji setrvání Gymnázia pod Svatou Horou na svém současném místě, v současném složení učitelského sboru i v současné podobě výuky.

Vladimír Hudeček


Dobrý den,

ráda bych vyjádřila svou spokojenost s vaší školou. Mám dceru na Gymnáziu Legionářů, a proto mám srovnání. Byla bych velmi nerada, kdyby se školy spojily. Jsem ráda, že mám doma alespoň jedno dítě šťastné.

Děkuji za vaši práci, děláte ji skvěle i v této těžké době.

S pozdravem Rotterová


Vážení,

obracím se na Vás v této nelehké době, kdy jsem se jako absolvent Gymnázia pod Svatou Horou dozvěděl o tom, že by mělo dojít ke sloučení s dalším gymnáziem ve městě Příbram. S takovým záměrem se nemohu ztotožnit a chtěl bych vyjádřit podporu pro zachování Gymnázia pod Svatou Horou. Jako absolvent bych chtěl poznamenat, že jsem byl se studiem na již zmíněném gymnáziu velmi spokojen a mám za to, že i mnoho dalších studujících a absolventů by vyjádřilo podporu pro zachování této školy.

Jsem s pozdravem,

nprap. Bc. Dominik Minařík


Vážené Gymnázium pod Svatou Horou,

píši tento email v reakci na informaci zveřejněno na webu pribram.cz, že Gymnáziu pod Svatou Horou hrozí sloučení s druhým gymnáziem. Rád bych tímto emailem vyjádřil svou podporu pro zachování mé milované školy. 

Nad touto informací je pro mne totiž nemožné jen mávnout rukou, jako nad tolika jinými věcmi, nad kterými dospělý člověk mávnout rukou musí. Zakončil jsem své studium již před pěti lety, ale i přes opomenutí sentimentálního subjektivního pocitu „Je to jako včera“ jsem si moc dobře vědom, že nebýt Gymnázia pod Svatou Horou, má životní cesta by mě velmi pravděpodobně zavedla jinam než na vysokou školu. Nepoznal bych své vysokoškolské kolegy, nerozvíjel bych svého ducha a mysl, neznal bych sílu své argumentace, ztratil bych sám před sebou na hodnotě.

Nevím na kolik je hrozba sloučení reálná, i přesto je to ale v této nelehké době další starost pro studenty a pro pedagogický sbor. Rád bych popřál panu magistrovi Karnetovi bystrou mysl a přesvědčivou mluvu na schůzce ředitelů 18. ledna. 

Stejně tak bych rád popřál pevné nervy a dobré zdraví celému pedagogickému sboru – ať připravujete další a další studenty tak kvalitně a s takovým nasazením, s jakým jsem byl vzděláván já. 

Nebyl jsem příliš pilný student, nejsem jím ani nyní. Nejsem ani nejlepší absolvent, když jsem si stále neudělal čas na návštěvu mých oblíbených pedagogů. Ale téměř vše co nyní dělám, dělám zásluhou těch šesti let strávených na „GSHPB“ a moc dobře jsem si toho vědom. Děkuji za sebe a za stovky dalších.

S předstátnicově nervózním pozdravem a přáním hezkých dnů, loučí se vámi z právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, 

Michal Moravec (absolvent 2016)

P. S. 

Je-li snad zpráva o sloučení nepravdivá, neberte můj email prosím špatně, píši jej v dobré víře. 


Dobrý den,

nejsem sice rodič, ale bývalý student Gymnázia pod Svatou Horou. Maturoval jsem před dvěma roky a díky učitelům, kteří byli schopni mě motivovat k učení a naučili mě důležité věci, teď přežívám studium na vysoké škole. Pamatuji si, že když jsem ještě studoval základní školu, tak jsem si toto gymnázium vybral hlavně kvůli přátelské atmosféře a komornějšímu kolektivu. Studenti se znali napříč ročníky a dobrovolné kroužky, kterých je na škole poměrně dost, toto ještě podporovali. Můžu říct, že jsem se zděsil, když jsem zjistil, že se uvažuje o spojení dvou gymnázií, proto pevně doufám, že k tomu nedojde. Vzpomínky na studium mi zůstanou navždy a byl bych rád, kdyby to mohli říct i budoucí studenti tohoto gymnázia. Držím celému gymnáziu palce a přeji jen to nejlepší.

S pozdravem

Martin Hulínský


Vážení,
s ohledem na množící se informace či spíše šumy o slučování Gymnázia pod Svatou Horou a Gymnázia Legionářů a právem na vyjádření se k situaci, si dovoluji sdělit svůj názor.
Ačkoli jsou vlastní zkušenosti a pocity nepřenositelné, srovnávání dvou tolik odlišných institucí pouze na základě tabulek, výkazů a prezentací je v tomto případě pro mě nemožné. Pro upřesnění uvádím, že v rodině máme studentky obou zmíněných škol. Starší dcera navštěvuje 4letý obor Gymnázia Legionářů, mladší dcera 6letý obor Gymnázia pod Svatou Horou.
Třebaže je dnešní doba nakloněna líbivým, povrchním a rádoby dokonalým věcem, osobně se s těmito hodnotami naprosto neztotožňuji. Často mi chybí hloubka a podstata bytí. Osobně jsem pevně přesvědčena, že právě naše Gymnázium pod Svatou Horou nabízí především osobní a přátelský přístup ke svým studentům i rodičům. Studentům, kteří mnohdy nemají onu povrchní sebeprezentační a pozlátkovou potřebu. Studentům, kteří možná nejsou tolik soutěživí a ambiciozní, přesto chtějí kvalitní vzdělání. Právě to se jim dostává v rodinné, přátelské a lidsky blízké atmosféře. A přesně toto je v dnešní době ta nejcennější, a dost možná i nejvzácnější hodnota. Alespoň pro mě a mou rodinu určitě.
Naše milé Gymnázium pod Svatou Horou, jsme s tebou, budeme za tebe bojovat a přejeme ti hodně sil a mnoho dalších spokojených studentů!
Jitka Slepičková


Dobrý den,

je pro mě velice smutné zjistit, že se opět po x-letech vrací nápad rušit / sloučit gymnázia v Příbrami. Obě z mého pohledu fungují úplně jinak a cílí na jinou skupinu studentů, a zrušit jedno z nich tuto možnost volby znemožní, a cca 300 studentů, kteří na škole studují, budou “trpět” způsobem studia, který jim není vlastní a na typu školy, který jim nevyhovuje.

Gymnázium pod Svatou horou jsem dokončil v roce 2013 a do dnes na to s radostí vzpomínám. Když jsem odcházel ze školy, znal jsem jménem 90 % spolužáků z celé školy, všechny učitele a všichni znali nás. Nebylo to nikdy anonymní, bylo to přátelské a podpořilo to ve mně jednu z mých nejdůležitějších vlastností, mojí společenskost. Člověk se do školy těšil, měl minimální absenci, protože chtěl do školy za přáteli a za zábavou. Studium na GSHPB nebylo povinností, ale radostí a není lepší vizitky pro školu, než že se na ni s láskou vzpomíná. Úvaha o slučovaní škol jen proto, že obě nesou v názvu gymnázium, a tudíž nejsou obě potřeba, je opravdu zvláštní. Je to jako sloučit všechny ekonomické fakulty v Praze pod hlavičku VŠE, protože “to prostě dává smysl”. Tohle přirovnání jsem nezvolil náhodou, studoval jsem dvě ekonomické fakulty, nejprve 2 roky na VŠE a následně 5 let na ČZU. Obojí je ekonomkou, z obojího je člověk inženýrem (z obou gymnázií má člověk maturitu), ale zde podobnost končí. Nejsem typem člověka, pro kterého byla stvořena VŠE, zažíval jsem extrémní deprese z její anonymity a zvláštního školního systému, a rád jsem z ní odešel. Když jsem odcházel, měl jsem díky své nechuti opravdu špatné studijní výsledky, a myslím, že bych nikdy nedostudoval, i kdybych se opravdu zapřel, a neměl bych dnes práci, která mě nesmírně baví a bůh ví, kam by mě to neslo. Oproti tomu ČZU pro mě byla školou přátelskou a našel jsem tam přesně to, co jsem měl rád na GSHPB, partu přátel, za kterými jsem se do školy těšil a nakonec jsem jak bakalářské, tak inženýrské studium zakončil s vyznamenáním. Jedna škola mě tedy studijně ničila a mé výsledky tomu odpovídaly a druhá pro mě byla tím pravým a motivovala mě k lepším výkonům. Tímto slohem se nesnažím ukázat kvalitu nebo nekvalitu jedné ze škol, jen to, že každý škola je vhodná pro někoho jiného. 

V dnešní době, kdy se dává obrovský důraz na možnosti volby, sebepoznání a sebedefinování, mi přijde rušení školy, která funguje, naprosto nelogické.

Za každým slovem z mého krátkého slohu si stoprocentně stojím, a prosím všechny, kteří toto budou číst a můžou cokoliv změnit, aby nebrali dětem možnost volby vlastní cesty.

Pokud jste to dočetli až sem, děkuji za vaší pozornost.

S pozdravem, 

Ing. James Hron 


Vážení,

rádi bychom touto cestou vyjádřili naši podporu udržení samostatného fungování Gymnázia pod Svatou Horou.

Po zkušenostech našich dětí s oběma příbramskými gymnázii, můžeme jednoznačně potvrdit smysl existence a fungování obou škol v Příbrami. Každá ze škol je jinak profilovaná a to nejen díky šestiletému programu, ale i při běžném čtyřletém cyklu. Právě to svatohorské svou rodinnou atmosférou, přístupem ke studentům a zaměřením nabízí pro řadu studentů zajímavou humanitní alternativu klasickému gymnáziu.

Podpora a udržení úrovně vzdělání by měla být prioritou společnosti a stejně tak i Středočeského kraje.  Více možností na středoškolské studium toto umožňuje. Hledání úspor právě v této oblasti není do budoucna správným krokem a určitě se v hospodaření krajského úřadu najde nejedna oblast, kde by dávalo omezení výdajů mnohem větší smysl.  

Přejeme hodně úspěšných a spokojených studentů a umožnění pokračování Vaší práce i do budoucna.

Petr a Andrea Kasovi


Dobrý den vážený pane řediteli,

S vaší školou jsme velice spokojeni. Jsme rádi, že jí náš syn navštěvuje. Slyšeli jsme o možném sloučení obou Příbramských gymnázií a jsme jednoznačně proti.

Jsme připraveni Vás podpořit.  

S pozdravem

Manželé Krajský 


Vážení pedagogové, vážený pane řediteli,

touto cestou bych chtěla říci, že mě zpráva o úvaze uzavřít Gymnázium pod Svatou Horou velice zarmoutila a pevně doufám, že se tak nestane. Má dcera je se studiem na Vaší škole velice spokojená, ba nadšená. Líbí se jí spolupráce s ostatními pedagogy, se spolužáky. To můžu potvrdit i já, kdykoliv bylo potřeba, pedagogové byli velice ochotni cokoliv řešit. Přeji z plného srdce, ať všechny děti mohou studovat na své vysněné škole, kterou si vybraly.

Šárka Šedivá, matka studentky 3. A


Dobrý den, 

těmito řádky chci přispět k podpoře Gymnázia pod Svatou Horou. Chtěla bych našim krajským zastupitelům připomenout, že rozhodují o budoucnosti dětí a studentů, kteří ovlivní kvalitu života společnosti po několik následujících desetiletí. Podle mého názoru je pro celou společnost velmi důležité, vychovat rozumné, slušné, inteligentní, empatické a zdravě sebevědomé osobnosti našich dětí – současných i budoucích studentů Gymnázia pod Svatou Horou. Dvě gymnázia v jednom městě jsou přínosem pro naši společnost. Tak jako jsou naše děti každé jiné, tak i každé gymnázium preferuje rozdílný přístup ke studentům a nabízí studentům rozdílné školní prostředí. Malá škola a rodinné prostředí, byla pro mou dceru jednoznačnou volbou při výběru střední školy, odpovídající její povaze. Za všechny současné i budoucí studenty doufám, že Gymnázium po Svatou Horou zůstane i nadále součástí příbramského vzdělávání. Závěrem bych chtěla poděkovat všem pedagogům, za trpělivost a práci, kterou odvádějí v této náročné době. 

Marie Radová


Vážený pane řediteli,

spolu s ostatními studenty se přidávám k podpoře našeho gymnázia. Náš gympl mám ráda a s výukou jsem spokojena – hlavně s formou distanční výuky, která je oproti jiným školám na úplně jiné úrovni a dokáže tak nahradit výuku prezenční a úspěšně nás dovézt až k maturitní zkoušce. Dále bych chtěla potvrdit přátelskou atmosféru, kterou naše škola nabízí. Příjemný a ochotný učitelský sbor, který nemá problémy nám pomoci a ke každému z nás se snaží o individuální přístup.

Lepší střední školu jsem si vybrat nemohla a myslím, že zrušení gymnázia by bylo pro Příbram a okolí velkou chybou a ztrátou kvalitní výuky.

S pozdravem Tereza Jandáková, 4. C


Vážený pane řediteli,

i my se připojujeme k ostatním spokojeným  rodičům. Dcera studuje ve čtvrtém ročníku a od začátku je na gymnáziu velice spokojena.

Vážíme si citlivého, individuálního přístupu, zejména třídního učitele. Při výběru školy na nás zapůsobila rodinná atmosféra menší školy. Měli jsme obavu ze šikany, kterou dcera zažila na ZŠ. Za celé čtyři roky se již nic podobného neopakovalo. To je podle našeho názoru zásluha jak pedagogů, tak právě velikosti školy, kde se případné náznaky včas odhalí a řeší.

Také velice kladně hodnotíme kvalitu distanční výuky, která je na výborné úrovni. Máme srovnání se synem, který je na ZŠ.

Ještě jednou děkujeme. Máte naši plnou podporu.

S pozdravem  Jandákovi.


Vážený pane řediteli,

tímto chci nejprve poděkovat všem učitelům, kteří se podílí a v předchozích letech podíleli na výuce  naší dcery, která je v posledním maturitním ročníku, a jsem přesvědčen, že bude k maturitám  připravena, tak aby mohla bez větších problémů pokračovat na vysokou školu.

Dále chceme vyjádřit podporu škole pro její fungování v dalších letech. Naší podporu můžeme podložit zkušenostmi z jiných obdobných škol v Příbrami, ale i v zahraničí. Vzhledem k našim zkušenostem můžeme vyjádřit přesvědčení, že výuka na Vaší škole probíhá na vysoké úrovni a velice se přibližuje výuce např. Evropské škole v Bruselu.

Zejména se jedná o počet žáků ve třídě (optimálně 15, max. 20), kdy větší počet žáků nebo studentů ve třídě neumožňuje dostatečný individuální přístup učitelů a zároveň není možné studenty dostatečně motivovat k samostatnosti.

Pokud je cílem krajských úředníků vychovávat a vyučovat naše děti ve „velkochovech“  a zdůvodňovat to optimalizací nadefinovanou účelově pro tento cíl, je krátkozraké a v oblasti vzdělávání nastupující generace.

Současná epidemiologická situace ukázala slabiny českého vzdělávacího systému, kdy jsou velké budovy ve vlastnictví škol, potažmo obcí, měst a krajů nadbytečné a finančně náročné. Budoucnost školství a tedy jeho optimalizace by měla být zaměřena maximální využívání technologií a finančních prostředků, a zvážit zda jsou nutné okázalé budovy s velkým počtem studentů nebo moderní a efektivní vzdělávání.

S pozdravem rodiče studentky maturitního ročníku

Ľubica a Roman JÁNOVI.


Vážení,

rádi bychom touto cestou vyjádřili naši podporu udržení samostatného fungování Gymnázia pod Svatou Horou.

Po zkušenostech našich dětí s oběma příbramskými gymnázii, můžeme jednoznačně potvrdit smysl existence a fungování obou škol v Příbrami. Každá ze škol je jinak profilovaná a to nejen díky šestiletému programu, ale i při běžném čtyřletém cyklu. Právě to svatohorské svou rodinnou atmosférou, přístupem ke studentům a zaměřením nabízí pro řadu studentů zajímavou humanitní alternativu klasickému gymnáziu.

Podpora a udržení úrovně vzdělání by měla být prioritou společnosti a stejně tak i Středočeského kraje.  Více možností na středoškolské studium toto umožňuje. Hledání úspor právě v této oblasti není do budoucna správným krokem a určitě se v hospodaření krajského úřadu najde nejedna oblast, kde by dávalo omezení výdajů mnohem větší smysl.  

Přejeme hodně úspěšných a spokojených studentů a umožnění pokračování Vaší práce i do budoucna.

Petr a Andrea Kasovi


Vážený pane řediteli,

chtěli bychom vyjádřit spokojenost se školou, kterou navštěvuje naše dcera. Víme, že Vaše gymnázium vynakládá veškeré úsilí, aby studenti byli do života vybaveni potřebnými znalostmi a dovednostmi, oceňujeme zejména jazykovou přípravu a komorní prostředí. Nerozumíme důvodům, které vedou k otevření otázky o možném sloučení gymnázií v Příbrami. Obě gymnázia jsou kvalitní, i když se v něčem liší. Různorodost je obohacující, tak proč slučovat?! Přejeme Vám hodně zdraví a štěstí – ať se daří studentům i pedagogům!

Kociánovi


Vážení krajští činitelé,

dovoluji si touto cestou nesouhlasit s úvahou optimalizace, tedy patrně sloučení gymnázií v Příbrami. Každé z gymnázií plní na studijním trhu určitý a jiný účel. Abych to vysvětlila, Gymnázium pod Svatou Horou jsme si (míněno s dcerou) vybraly opravdu zcela záměrně právě pro jeho přátelské prostředí a individuální přístup ke studentům. Očekávání toto gymnázium splnilo i po stránce výuky. Výuka je obsáhlá, rok od roku náročnější, ale tlak je přiměřený tlaku, který se vztahuje ke středoškolskému studiu. Domnívám se, že student má do školy chodit rád, že není předmětné mít za každou cenu jedničky, že je mnohem důležitější zájem studenta o výuku a to že látce rozumí, že si jí zapamatuje i pro období následující.

Škola má specializované učebny, je specializovaná na jazyky, vykazuje skvělé výsledky jako příprava na vysokoškolské studium, má báječné učitele a to jak ty mladé, tak i ty věku pokročilejšího a všichni tito jsou pedagogy aprobovanými. Rovněž velmi vítám i to, že pedagogický sbor je smíšený, tj. že jednu třetinu tvoří muži! Učitelé jsou vždy přístupní sejít se a vést dialog, poradit. A ano ke studentovi umí mít i individuální přístup, což velmi oceňuji.

Moje představa o středoškolském studiu mé dcery byla v plném rozsahu naplněna. A jsme obě velmi rády, že právě na této škole se může vzdělávat.

Na závěr bych ještě ráda uvedla své překvapení, že v této již tak náročné době je třeba věci ještě více komplikovat a to těmito úvahami.

Děkuji a držím nám pěsti. Kubová


Dobrý den,

zpráva o sloučení obou gymnázií nás všechny zaskočila. 

Je pravda, že o existenci šestiletého oboru jsme se dozvěděli loni v lednu, kdy jsme se šli podívat na den otevřených dveří a přístup, atmosféra i menší velikost školy příjemně překvapila mě i děti (i syna ze třetí třídy ZŠ, který hned prohlásil, že až vyroste, tak se sem přihlásí). V únoru jsme podávali přihlášku a dcera se na školu dostala.

I z adaptačního a seznamovacího pobytu dcera přijela nadšená a prohlásila, že je to nejlepší kolektiv ve třídě, co kdy měla.

Velmi na této škole oceňuji menší velikost, rodinný přístup a atmosféru, kterou známe z malé vesnické školy (je zde jen první stupeň). 

Naopak anonymní přístup ve velké škole dcera poznala, když přešla na druhý stupeň ZŠ, kde se jí vůbec nelíbilo. Proto velmi neradi slyšíme, že by se malé přátelské gymnázium mělo sloučit s velkým anonymním.

Lenka a Jan Baštovi


Dobrý den, mé milé gymnázium a všichni v něm, 

doneslo se ke mně, že se jedná o sloučení svatohorského a legionářského gymplu, což se mi pranic nelíbí, a ráda bych vám vyjádřila svou podporu. 

Přestože už mám střední školu za sebou, ráda na léta na gymnáziu vzpomínám. Výhoda šestiletého programu, do něhož jsem nastoupila, je, že studenti jsou dost staří na změnu, kterou s sebou gympl přináší, pokud jde o náročnost a obsáhlost studia, ale zároveň se mohou začít více rozvíjet dříve než po devíti letech na základních školách, kde to je pro různou vědomostní úroveň žáků přece jen někdy ubíjející. Přesně tak jsem to měla i já – v páté třídě jsem se na tak velkou změnu necítila, ale až do deváté bych nevydržela. 

Další nespornou výhodou, kterou se náš gympl má, je jeho malá základna. Nikdy jsem si nelibovala v davech, teď na vysoké škole občas dostávám osypky, když s několika stovkami studentů čekám před posluchárnami na přednášky, a v těch chvílích si stýskám nad tím, že na gymplu nebylo nikdy o moc víc než 300 lidí, studentů i učitelů a dalších pracovníků dohromady. Každý znal téměř každého, a to nejen ve svém ročníku, ale i v těch ostatních, což dodávalo celému studiu komorní a rodinnou atmosféru plnou podpory a pochopení. I kdyby se po sloučení zachovala možnost šestiletého studia, tohle by bylo pohřbené v nenávratnu. O rodinném duchu školy podle mě hodně vypovídá i to, že na školu nastupuje hodně sourozenců, kdy ti mladší vidí spokojenost těch starších a následují je. 
A to ani nemluvím o bohaté nabídce volitelných předmětů v pozdějších ročnících, včetně těch v cizích jazycích, což je opravdu skvělou přípravou na vysokou školu, kde prakticky 90 % všech studijních materiálů mám v angličtině (a to ji nestuduji), a také možnosti komunikace s rodilými mluvčími, kteří byli za doby mého studia ve škole hned dva.. Dál je tu úžasná možnost výjezdů do zahraničí, které učitelé pro studenty vyjednávají, stmelující adaptační i jiné kurzy a další akce, jako barevný týden, pyžamový den, crazy hair day, mikulášský den a už ani nevím, jaké všechny další jsem za těch šest let zažila. 

Doufám, že se zadaří zachovat samostatnost Gymnázia pod Svatou Horou, o níž se začne v pondělí diskutovat, a jsem připravená vás podpořit jakýmkoliv dalším způsobem, kterým budu moct, ať už by to byly nějaké petice, ankety či dotazníky spokojenosti. 

Hodně štěstí a držím palce! 

S pozdravem

Bára Bílá, bývalá studentka