Přijímáme studenty do šestiletého i čtyřletého studia se zahájením ve školním roce 2021/2022. Přihlášky se podávají do 1. 3. 2021.

V návaznosti na výsledky jednání vedení školy a zástupců Středočeského kraje dne 18. ledna 2021 připomínáme, že Gymnázium pod Svatou Horou organizuje přijímací řízení a přijímá studenty do šestiletého i čtyřletého studia s nástupem od školního roku 2021/2022 na naší škole.