Podpora vyjádřená rodiči

Velmi si vážíme všech emailů a zpráv, které v těchto dnech dostáváme od rodičů žáků či absolventů. A protože by se radost měla sdílet, uvádíme několik dalších emailů.

Dobrý den,

můj syn navštěvoval ZŠ pod Svatou Horou  a  při rozhodování o jeho dalším vzdělání jsme se přiklonili ke studii na  Gymnáziu pod Svatou Horou, protože tato škola nabízela možnost studia ze sedmých tříd základní školy. ZŠ i Gymnázium se nachází ve stejné budově, což naše rozhodnutí jenom podpořilo. Také jsme vybrali tuto školu, protože nám připadalo moudré  pokračování ve studiu na gymnázium ze sedmé třídy než z pátého ročníku  základní školy. Jsme spokojeni jak s kvalitou výuky, tak i s přístupem celého personálu této školy. Hlavní přínos vidím v  tom, že vyučující vedou žáky k samostatnosti  a odpovědnosti kolem výuky a ve všech školních aktivitách. Nezatěžují rodiče a sami vedou studenty k samostatnosti, protože jen tak se studenti v životě spolehnou na vlastní síly, vlastní tvořivost aj.  Zvýšené hodiny výuky cizích jazyků na této škole  otevřou studentům větší možnost pracovních příležitostí a tím i  kariérního postupu. Cestování bude pro studenty nesrovnatelně snazší, i když přináší současný virus omezení. 

S pozdravem

rodiče Antonína Koláře


Vážený pane řediteli, 

když jsme opět po pár letech stáli před rozhodnutím, na jakou střední školu nastoupí náš nejmladší syn, padla volba na Gymnázium pod Svatou Horou (dále jen GSHPB) a to z mnoha důvodů. Na prvním místě byla osobnost našeho syna, jeho zájmy a studijní předpoklady. Věděli jsme, že pokud chceme, aby si syn zachoval pozitivní přístup k dalšímu získávání nových vědomostí a poznatků a k rozvíjení svých dovedností, bude právě GSHPB tou správnou volbou. Pro své humanitní zaměření, rozšířenou výuku cizích jazyků, přátelskou atmosféru a osobnější přístup ke studentům i k jejich rodičům.

Náš syn navštěvuje GSHPB prvním rokem a vzhledem ke stávající epidemiologické situaci si bohužel nové spolužáky a kantory nestihl “užít” a pořádně “zažít” při klasické výuce a osobní přítomnosti ve škole. Ale distanční forma výuky, kterou zajišťuje Váš pedagogický sbor, probíhá kvalitně, s osobním nasazením každého jednoho vyučujícího. Jsme velice rádi, že i přes překážku, jakou distanční forma výuky je, nás výběr vzdělávacího zařízení nezklamal a syn navštěvuje právě GSHPB.

Proto bychom chtěli podpořit GSHPB a celý pedagogický sbor v situaci, která zcela jistě v této době nepřidává na klidu ani Vám, ani Vašim studentům.

Děkujeme za Vaši práci, držíme palce a přejeme úspěch v nastávajících jednáních!

S pozdravem Ivana a Martin Korejsovi


Vážený pane řediteli,

při rozhodování, kde bude naše dcera studovat, nás zaujala možnost gymnaziálního studia -Živé jazyky na Gymnáziu pod Svatou Horou.

Preferujeme nadstandardní výuku cizích jazyků a kvalitní všeobecný základ.

Naše dcera je v prvním ročníku čtyřletého studia, které si sama vybrala na základě návštěvy Dnů otevřených dveří, které pořádala Vaše škola. Zaujal jí přístup učitelů, přátelské a komorní prostředí. Také ji oslovil týdenní rozvrh hodin, který jí umožňuje pokračovat v jejích mimoškolních oblíbených aktivitách – tanci a výtvarné výchově.

Rozhodnutí nastoupit na Vaše gymnázium se v praxi ukázalo jako správné.  Dcera i my, jako rodiče, jsme velmi spokojeni, přestože se výuka konala během prvního pololetí převážně distančně. Během distanční výuky jsme měli možnost vyslechnout průběh některých hodin v jednotlivých předmětech. Můžeme potvrdit, že přístup a komunikace vyučujících zasluhuje obdiv a pochvalu. Přátelské prostředí a osobní vazby studentů k učitelům umožňují individuální přístup a také zvyšují motivaci studentů nejen při distančním studiu.

Chtěli bychom Vám poděkovat za to, jak školu v této nelehké době vedete a také děkujeme všem učitelům za snahu a obětavost předat znalosti studentům.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem,

Jana a Luboš Brunnerovi


Vážený pane řediteli,

ráda bych tímto vyjádřila podporu Gymnáziu pod Svatou Horou. Gymnázium navštěvuje má dcera již čtvrtým rokem, na této škole si velmi vážíme lidského přístupu a rodinné atmosféry. Dále musím vyjádřit i spokojenost s úrovní vzdělávání a rozšířenou výukou cizích jazyků. I v této nelehké době jste se zhostili distanční výuky na velmi dobré úrovni, včetně možnosti konzultací. Troufám si říci, že má dcera bude dobře připravena na studium na vysoké škole.

Děkuji a držte se v této nelehké době.

Lenka Lázinková 


Dobrý den,

rádi bychom vyjádřili velkou spokojenost s GSHPB.

Tato škola nám byla doporučena třídní učitelkou dcery na ZŠ, která ji preferovala zejména kvůli kvalitní výuce cizích jazyků.

Dcera Aneta studuje prvním rokem na této škole. S přístupem učitelů i celkovou výukou je velmi spokojena. 

My rodiče oceňujeme skvělou informovanost ze strany školy i kvalitně zvládnutou výuku na dálku v této nelehké době.

Vzhledem k veliké spokojenosti s gymnáziem podáme tento rok přihlášku na tuto školu i pro mladší sestru Anety.

Velice si vážíme možnosti studia dcery na GPSH a přejeme škole i celému pedagogického sboru mnoho úspěchů do dalších let.

S pozdravem Jana a Michael Hebnarovi


Dobrý den,

také bych ráda vyslovila podporu pedagogickému sboru Gymnázia pod Svatou Horou. Dcera je studentkou teprve 1. ročníku šestiletého oboru, ale již teď mohu říci, že volba tohoto gymnázia byla správná. Dcera je ve škole velmi spokojená a to díky komornějšímu prostředí zdejší školy. Našla si zde také již nové kamarády.

Oceňuji profesionální, ale přitom lidský přístup pedagogů. Potěšila mne rodinná atmosféra školy a individuální přístup ke studentům, což bude jistě mít dobrý vliv na rozvoj jejich osobností.

Chválím rovněž organizaci a průběh distanční výuky v této složité době, pevný rozvrh, jasné informace.

Děkuji a vážím si vaší práce

MUDr. Palasová Barbora


Dobrý den pane řediteli,

jsem maximálně spokojená s celým vedením Gymnázia pod Svatou Horou. Velmi kvituji přístup pedagogického sboru a erudovanost Vašich zaměstnanců. I v této nelehké době vidím progres u své dcery. Zejména adoruji paní Mgr. Oldřišku Blehovou, která má obzvláště náročný předmět a přesto neztrácí trpělivost i při distanční výuce se studentům věnovat.

Velmi Vám děkuji za výbornou přípravu na VŠ.

S úctou

Dana Hušková


Vážený pane řediteli,
vážené paní učitelky, vážení páni učitelé,
na základě podnětu třídní učitelky Mgr. Kratochvílové si dovoluji připojit následující podporu Vašeho gymnázia.

V současné nelehké situaci vyvolané epidemií nemoci covid 19 lze aktuální činnost a práci pedagogického sboru hodnotit obtížně. Co však lze posoudit jednoznačně, je základní princip a nastavení Vaší školy jako takové.

Jako rodič jsem velmi spokojená s osobním přístupem k žákům i rodičům, se kterým se na Vaší škole setkávám. Líbí se mi rovnováha mezi kvalitou výuky a Vašimi nároky na studentské výsledky na straně jedné a empatickým přístupem a podporou individuálních schopností žáků na straně druhé. Takový přístup je podle mého názoru pro rozvoj našich dětí ve věku dospívání velmi důležitý a umožňuje jejich osobní rozvoj.

Domnívám se,  že je to mimo jiné umožněno i (menší) velikostí Vaší školy, ve které lze uvedený přístup, jež nepochybně vychází ze strategie vedení školy, dobře uplatňovat a vyžadovat v rámci výuky konkrétních pedagogů.

Věřím, že tomu tak bude i nadále.

Děkuji a srdečně zdravím
Martina Bártová