Jak vidí Gymnázium pod Svatou Horou rodiče našich žáků

V těžké době vyvolané koronavirem, kdy vyučující již přes čtvrt roku učí distančně a se svými žáky se potkávají převážně při on-line výuce, jsem se rozhodl pozvednout náladu sboru tím, že jsem níže uvedenými slovy požádal rodiče, aby mi potvrdili skutečnost, a tím potěšili mne i mé vyučující, že v žádném případě nelitují toho, že jejich dcera nebo syn studuje na Gymnáziu pod Svatou Horou, a že jsou s prací vyučujících spokojeni. Netajím se, že celá akce souvisí i s prezentací školy.

Omlouvám se všem, jejichž e-mail jsem ještě nezveřejnil.

Pavel Karnet

Vážení rodiče, s novým kalendářním rokem si Vás jménem ředitelství školy dovoluji požádat o morální podporu Gymnázia pod Svatou Horou. Pokud Vám nic nebrání v tom, abyste vyjádřili spokojenost se školou, kterou navštěvuje Váš syn/Vaše dcera, napište nám prosím svůj názor e-mailem na adresu gshpb@gshpb.cz


Vážený pane řediteli, 

chtěli bychom s manželem vyjádřit podporu vašemu gymnáziu. 

Gymnázium pod Svatou Horou je jediné  ve středočeském kraji 6leté, už jen to ukazuje, že rozhodně není gymnáziem duplicitním, navíc je jazykové. 

Přátelské, vlídné a přesto plné informací, které studenti nasávají nejen na hodinách, ale i o přestávkách, při přípravách na další hodiny, projekty a aktivity mimo školu. A všechny je to baví, jsou to studenti s úsměvem a hlavou plnou studia. Nejsou jen pořadové číslo, jsou to mladí lidé, sami, toužící po vzdělávání, kteří jsou velmi dobře připraveni a motivováni ke studiu na vysoké škole. I nyní v době distanční výuky jim bylo gymnázium oporou, vždy nápomocno se všemi trablemi, které tato výuka, zejména na počátku přinášela. Nic nemůže nahradit plnou presenční výuku, ale když sleduji, s jakým úsilím se všichni snaží, aby výuka byla co nejefektivnější, smekám před učiteli, profesory a neméně všemi studenty. Nyní mám syna ve 4. maturitním ročníku a svým způsobem by mi osud Gymnázia pod Svatou Horou mohl být lhostejný, ale není. Přála bych i ostatním budoucím studentům, mít tu možnost výběru, jakým způsobem se budou připravovat na studium na vysoké škole. 

S přáním dalších aktivních let Gymnázia pod Svatou Horou a poděkováním za práci, kterou děláte 

manželé Větrovští 


Vážení,  

ráda bych vyjádřila svou podporu Gymnáziu pod Svatou Horou v Příbrami. Moje dcera je studentem tohoto gymnázia a velice se jí na škole líbí. Gymnázium Pod Svatou horou je řekněme více „rodinné“ a spíše se zaměřením na humanitní a jazykové vzdělání, což některým studentů velice vyhovuje. Moje pozitivní poznatky jsou sice zobdobí, kdy škola učila převážně distančně a prezenční výuka byla sporadická, ale pozitivní ohlasy na školu mám i ze svého okolí a od rodičů studentů tohoto gymnázia.  Musím také vyzdvihnout výbornou distanční výuku v průběhu roku 2020, se kterou je dcera velice spokojena.  

Mám dvě dcery (dvojčata), kdy jedna navštěvuje Gymnázium Legionářů a druhá Gymnázium pod Svatou horou a jsem ráda, že jsem si mohla vybrat ze dvou rozdílných škol, protože i moje dcery jsou rozdílné a každá preferuje jiný typ školy a jiný přístup ke studiu i když jejich studijní výsledky jsou víceméně stejné. Během roku se nám potvrdilo, že výběr rozdílných škol pro moje dcery byla dobrá volba. 

Iveta Winterová 


Vážení, 

dcera navštěvuje  gymnázium již třetí školní rok. Od  začátku studia jsme si jisti, že volba naši dcery studovat na vašem gymnáziu byla správná. Již začátek, kdy noví studenti absolvovali adaptační kurz, byl příjemný a myslíme, že splnil záměr sblížit studenty ještě před zahájením „školního běhu. Informovanost nás rodičů na další akce gymnázia, informace o studijních záměrech, informovanost o všem, co se děje s „naši studentkou“ atd.  bylo a je na vysoké profesionální úrovni. V současné složité situaci se vzděláváním naší nastupující generace je  opět vaše gymnázium připravené splnit maximum toho, co požadujeme – plně se věnovat distančnímu vyučování a plného zapojení studentů. 

Věřím, že naše dcera zdárně postoupí spolu s ostatními do finálního maturitního večírku a v dalším svém životě bude s láskou a úctou vzpomínat na studentská léta na „gymplu“ pod Svatou Horou v Příbrami. 

S pozdravem Dvořáková Alena a Milan Dvořák 


Dobrý den, 

v první chvíli mě tato výzva zaskočila. Shodou okolností o několik minut později jsem se dočetl na pribram.cz o uvažované možnosti zrušení naší školy. A jsem zaskočený ještě víc. I když naše dcera navštěvuje školu zatím pouze několik měsíců, rád bych se zařadil do jistě dlouhé řady podporovatelů Gymnázia pod Svatou Horou. 

Na základě našich dosavadních zkušeností kvituji zejména následující: 

  • možnost šestiletého studia. Existuje jistě mnoho dětí, pro které je šestileté studium na gymnáziu ideální variantou mezi osmiletým a čtyřletým studiem. Řadím mezi ně i naší dceru. 
  • komornější prostředí “menší” školy. Dcera zde po nástupu nalezla přátelské a inspirativní prostředí, které ji motivuje ke studiu. Aktuálně je třeba zmínit i výborně zvládnutou distanční výuku, což svědčí o organizačních schopnostech vedení školy a samozřejmě pedagogických schopnostech učitelů. 

Myslím, že nemá smysl porovnávat obě příbramská gymnázia ve smyslu soupeření a rivality. Obě vnímám velice kladně. Je ale zřejmé, že každé z nich je jiné a jejich existence významně rozšiřuje možnosti středoškolského studia ve městě a tím i zvyšuje kvalitu života v Příbrami.  

 Přeji vedení Gymnázia pod Svatou Horou hodně úspěchu ve snaze o zachování a doufejme i další rozvoj naší školy. 

 S pozdravem, 

Michal Čornyj 


Dobré ráno, 

jsme rodiče studentky 1. A Svatomíry Dlouhé, která navštěvuje Gymnázium pod Svatou Horou sice krátce, ale o to více jsme od samého počátku velmi mile překvapeni přístupem vedení školy, třídního učitele a ostatních učitelů gymnázia.  

Jsme nadšeni z toho, jak může distanční vyučování v této době fungovat. Dcera zažila distanční výuku na ZŠ v době jarní pandemie a po přijetí na Gymnázium pod Svatou Horou pokračování distanční výuky tam. Můžeme říci, že konečně nezažíváme odpovědi typu – s počítačem neumím, nastudujte si sami strany v učebnici od – do apod.  

Profesionalita a přístup učitelů nás nepřestávají překvapovat. 

Můžeme také srovnat přístup a výuku obou gymnázií, neboť před rokem ukončil studia na Gymnáziu Legionářů  náš syn, který navštěvoval školu 8 let. Měl výhodu, že byl  bezproblémový student, kterému velikost školy nevadila. Přirozenosti a povaze naší dcery však více vyhovuje škola rodinného typu, což naše gymnázium je. 

Také zatím nezažíváme na této škole “elitářský přístup”, který nám opravdu nebyl blízký.  

Vždy jsme si vážili toho, že v našem městě je možnost vybrat si ze dvou gymnázií podle povah našich dětí. Vidíme rozdíl i v přístupu k jazykové výuce a možnosti vybrat si svou vlastní cestu.  

Individuální přístup, který vaše gymnázium studentům nabízí, je pro nás jednoznačnou prioritou. 

Již nyní je dcera ze školy nadšená a my s ní. 

Děkujeme  

Svatomíra Fojtová a Pavel Dlouhý 


S výukou, přístupem pedagogů a celkovou úrovní výuky jsem velmi spokojen. Jako rodič nemám žádné výhrady a syn je na škole rovněž velmi spokojen. Oceňuji obětavost a nasazení pedagogů i v této velmi složité době. Každému mohu tuto školu jen doporučit. 

Boudník


Dobrý den pane řediteli, 

Rádi bychom vyjádřili spokojenost s Gymnáziem pod Svatou Horou. Máme tři děti na třech školách, můžeme srovnávat. Myslím, že Vaše škola patří k těm nejlepším.  

S pozdravem a přáním hezkého dne

Žůrková


Dobrý den, 

ráda bych vyjádřila spokojenost s online výukou, která v současné době probíhá na Gymnáziu pod Svatou Horou, Příbram.  

Vůbec nepochybuji o kvalitní a zodpovědné práci našich pedagogů. 

Výuku online bych zhodnotila jako aktivnější, než tomu bylo na jaře. Děti dostávají  samostatnou práci a pracují aktivně také online. 

Myslím, že se škola výborně adaptovala na současnou složitou situaci pro nás pro všechny. 

Mrzí mne, že syn nemůže svůj poslední rok na střední škole prožít se svými kamarády veseleji a bližším kontaktu. 

Tímto bych všem pedagogům ráda poděkovala za jejich přístup a velkou práci, kterou mnohdy  veřejnost nedostatečně oceňuje. 

S pozdravem  

Mgr. Libuše Sudová 


Dobrý den,  

jsme rádi, že naše dcera navštěvuje Gymnázium pod Svatou Horou. Výuka je pro studenty srozumitelná, vedena v přátelské atmosféře. Jsme rádi, že se ze studentů snažíte dostat maximum a to i v této nelehké době. Myslím si, že rozhodnutí absolvovat tuto školu nebudeme litovat.  

Děkujeme 

Jana Šigutová 


Dobrý den, 

rádi bychom podpořili školu, kterou navštěvuje již čtvrtým rokem náš syn. 

Myslíme si, že škola funguje velmi dobře a to jak v době prezenční, tak i distanční výuky.  

Škola má přívětivou atmosféru a vzhledem k počtu žáků i velmi individuální přístup. 

Chtěli bychom poděkovat za práci celého kolektivu školy. 

S pozdravem  

Jiřina a Ivo Solanští 


Vážený pane řediteli,  

chtěla bych Vám vyjádřit podporu vtom, jak se staráte o chod našeho gymnázia. 

Dcera si Vaši školu vybrala  právě proto, že na ni zapůsobila domácí atmosféra prostředí, i vstřícnost učitelů, se kterými se setkala při „dnech otevřených dveří. 

Líbí se jí, i jak je zorganizována distanční výuka. Že má stálý rozvrh.  

Což na spoustě škol není. 

Určitě si nepřejeme nějaké slučování ve velká monstra. 

Vaše malá škola má své kouzlo a je víc osobní k dětem, které tam chodí. 

Držíme Vám i sobě palce. 

S pozdravem rodiče žákyně Terezy Kráčalíkové 

Kráčalíková Vladimíra 

Kráčalík Tomáš 


Dobrý den, 

Jsme maximálně spokojeni s individuálním přístupem jednotlivých vyučujících, především během distanční výuky.  Dále nám vyhovuje velikost školy a její počet studentů, z tohoto důvodu jsme dali přednost této škole před jinými. 

Gymnázium bylo připraveno na distanční výuku ještě před nařízením vlády. Syn obdržel přístupová hesla a rozvrh již během září. V porovnání se základní školou, kterou navštěvuje dcera, neprobíhala nařízená online výuka ani první týden, jelikož učitelé nebyli připraveni. 

Dále jsme spokojeni s komunikací prostřednictvím paní třídní učitelky během této nelehké době. 

Synovi se líbí přístup vedení školy k řešení žádostí podaných na studentském sněmu. Dále mu vyhovuje, že při výuce cizích jazyků jsou studenti pospojováni dle jejich úrovně. 

S pozdravem 

Blanka Petřinová  

(zákonný zástupce Vratislava Kocurka, studenta 1. ročníku) 


Vážený pane řediteli,  

víme, že vaši zaměstnanci to mají v této době velice těžké a od nás mají velikou podporu. 

Naše dcera i my jsme s vším spokojeni. Za vše, co děláte, děkujeme. PřeborovskáPřeborovský 


Vážený pane řediteli, 

chci Vám tímto dopisem velice poděkovat za profesionální přístup Váš i celého kolektivu školy. Když si moje nevidomá dcera před čtyřmi roky vybrala Vaši školu, nebyl jsem si jejím výběrem jist. Dával jsem přednost specializované škole pro nevidomé a slabozraké. Nedokázal jsem si představit integraci na nové škole. Dnes musím děkovat jejímu rozhodnutí, neboť přístup a podmínky, které Vaše gymnázium mé dceři a vlastně i mě poskytlo, předčilo veškerá má očekávání. Skvělý přístup pedagogů, Váš i veškerého personálu na mě udělal obrovský dojem. Nebýt této skvělé školy, musela by dcera dojíždět denně do Prahy. Nedokáži si představit, že by v Příbrami byla jiná střední škola, která by dokázala takto perfektně integrovat hendikepovaného žáka. Jste potřebnou školou, na kterou já, jako občan Příbrami jsem hrdý. Jste nepostradatelným dílem vzdělávacího systému ve městě. 

Ještě jednou vřelé DĚKUJI a jsem s pozdravem 

Lubomír Marek 


Všechny Vás moc zdravím. 

Nic mi nebrání v tom, abych vyjádřila svůj názor, ba naopak, vyjádřím ho velmi ráda. 

Škola se nám s dcerou líbila už od první její návštěvy na dni otevřených dveří. Říkala jsem si gymnázium… to bude takové studené a neosobni… Nicméně, po prvních minutách strávených v něm, zhostil se mne klid a pohoda. Všichni, koho jsme potkaly, byli velice vstřícní a milí, včetně dětí, které neprošly okolo, aniž by se zeptaly, zda něco nepotřebujeme. Z toho jsem byla až dojatá. Člověk na to není běžné zvyklý. Byly jsme provedeny po škole, promluvily s hodně učiteli a taky žáky, co už gymnázium navštěvovali – všichni byly neuvěřitelně milí a ochotni. Když jsme pak vyšly s dcerou ven, ona se na mne otočila a povídá: „Taky sis všimla té nádherné atmosféry, co na té škole panuje?“ Potěšilo mne, že vnímala to stejné, co já. Dcera je ze své povahy velmi jemná a křehká bytost, proto jsem zajásala, že se rozhodla na Váši školu jít, protože jsem cítila, že se na této škole bude cítit dobře. A taky, že jo! Teď po půlroce se to jen potvrdilo! Jediné, co mne mrzí, je nynější situace, že se děti nemůžou setkávat osobně. Vnímám to velmi bolestivě… dcera se těšila na nové spolužáky, co jsem vypozorovala, tak se složila velmi přátelská třida a o to víc mne mrzí, že se nesetkávají osobně se vším, co k tomu patří. Obzvlášť v tomto studentském věku je to důležité.  

(…) 

Občas se mi stane, že zažiju nějakou výukovou hodinu a musím říct, že se pak posadím a poslouchám s dcerou Líbí se mi všichni učitelé a učitelky: přednášejí zajímavě, klidně, profesionálně a přesto vlídně a osobně. A taky je velmi obdivuju: nevidět nikoho a přednášet s plným nasazením a neotráveně – to je fakt obdivuhodné!!!  

(…) 

Mějte se všichni překrásně! At jste zdraví a plní energie! Ať to nadšení a vlídnost, co z Vás všech vnímám, Vám vydrží co nejdéle! 

(…) 

Beranová I. (Matka Xenie Homolové) 


Jsme rodiči studenta 1. ročníku tohoto gymnázia. Velmi jsme stáli o to, aby právě sem byl náš syn přijat, a to nejen z důvodu zvýšené dotace výuky cizích jazyků, ale obzvlášť pro svou specifičnost a klima, které je široko daleko výjimečné. 

Tato škola si nás okamžitě získala přátelským prostředím, individuálním přístupem a všeobecně vzdělávací náplní studia.  

I za ten krátký čas jsme měli jako rodiče možnost posoudit, jak pedagogický sbor školy pracuje, tj. jako vysoce profesionální tým. V těchto složitých vzdělávacích podmínkách se snaží vyučující udržovat stále stanovený standart, demokratický styl a inovativní přístupy. Na synovi vidím, s jakým zájmem se učí, vyhledává informace, plní zadané úkoly. Na ZŠ byl jen tzv. sběratelem známek, ty pro mě však nejsou důležité, efektivitu vyučovacího procesu posuzuji spíše kvalitou poznatků, které si odnese do života. Z této školy, si troufám tvrdit, bude do života i k dalšímu studiu dokonale připraven, bude schopen se věnovat oboru, který si posléze vybere.  

Teprve na zdejší škole je brán jako osobnost. Nejen my, ale hlavně on si váží tohoto jedinečného přístupu. Je si vědom, že bez náležité kázně, patřičného respektu, ale hlavně úsilí to nikde nepůjde snadno, ale zde, na Gymnáziu Pod Svatou Horou se našel. Chce si právě zde plnit své povinnosti, věnovat se svým zájmům, naučit se správně se rozhodnout, tvořivě a zodpovědně přistupovat k řešení problémů, být s partou dětí, s kterými se tady sešel a které to mají podobně. 

Děkujeme a držíme palce  

Alena Švejnohová a Petr Švejnoha 


Dobrý den, 

touto formou posíláme morální podporu celému teamu GSHP. 

S výukou na Vaší škole jsme velmi spokojeni, hlavně náš syn Zdeněk Vondrouš. Jsme šťastni, že Vaši školu může navštěvovat. 

Chtěli bychom pochválit organizaci a fungování distanční výuky. Vše je velmi profesionální a syn se učí i v této nelehké době velmi rád. 

S pozdravem, 

Eva Vondroušová a Zdeněk Vondrouš 


Vážený pane řediteli, 

píšeme Vám jako rodiče absolventa Gymnázia pod Svatou Horou a žákyně prvního ročníku šestiletého studijního programu. 

Náš syn Filip maturoval v loňském roce, studoval na Vašem gymnáziu šest let. Pro něj i pro nás to bylo šest let kvalitního studia a zároveň léta radosti a štěstí. Osobní přístup všech učitelů, žádné problémy a hodnotná výuka. Synovi i nám vyhovovalo rodinné prostředí, Filip se od prvního ročníku znal se všemi staršími spolužáky. Svoje vědomosti, za něž vděčí učitelům, zúročil, když byl přijat na 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a na Fakultu veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, kam také nastoupil. Od září si cení svého studia na gymnáziu, protože i v této nelehké době studuje s přehledem a výborně. 

Proto jsme se také bez váhání rozhodli pro šestiletý studijní obor i pro dceru. Pečlivě jsme ji připravovali na přijímací řízení a byli velmi šťastni, že byla přijata. Adaptační kurz i zahájení výuky zcela předčili všechna její i naše očekávání. 

Bylo by naším velkým přáním, aby i dcera měla možnost odmaturovat na Gymnáziu pod Svatou Horou. Neumíme si představit, že by tomu mohlo být jinak. 

Chceme Vám tímto poděkovat i za vstřícnost a pochopení, které jste Vy i všichni Vaši učitelé měli po úrazu při dopravní nehodě a během dlouhé rekonvalescence našeho syna. Díky jedinečnému individuálnímu přístupu celého gymnázia, který by jinde nebyl možný, vše zvládl mnohem lépe. 

Jsme velmi spokojeni a doufáme, že Gymnázium pod Svatou Horou bude mít ještě spoustu dalších spokojených absolventů a žáků. 

S pozdravem 

Andrea a Milan Hrazdírovi 


Dobrý den,  

jsme velice potěšeni, že můžeme vyjádřit názor na Gymnázium pod Svatou Horou. Pro našeho syna byla velká čest pokoušet se na jaře 2020 uspět v příjímacím řízení. Bydlíme sice poměrně daleko, ale ani vzdálenost není pro nás problémem. Z informací od současných studentů, tak od absolventů i z ostatních dostupných zdrojů, jsme si zjistili, že GPSH je opravdu kvalitní škola, která připraví syna na další studium na vysoké škole. Pečlivě se připravoval, načež své úsilí zúročil a byl přijat!! Od září tedy nastoupil do třídy 1. A. A ihned jsme pocítili změnu. Dosud navštěvoval základní školu v Hořovicích.  

GPSH je sice škola menší, ale v rodinném prostředí, kde je každému žákovi dopřán individuální přístup.   

Rodiče a žáci volí tuto školu právě také proto, že nechtějí studovat ve velkém mnohdy anonymním prostředí. 

Způsob jakým se škola vypořádala s distanční výukou, je obdivuhodný.   

Šestiletý obor je ve Středočeském kraji zastoupen na  školách jen velmi málo a pro okres Beroun, Příbram, Rokycany jediný!!! Neměl by být v žádném případě rušen!!! Je to velmi dobrá možnost pro takové děti, které v páté třídě ještě nechtějí opouštět svůj známý dětský kolektiv, ale o dva roky později je již jasné, že budou dále studovat a volba šestiletého studia na gymnáziu je tedy ideální!!! 

Věříme, že GPSH bude nadále mít možnost vyučovat naše děti!!! 

S pozdravem Pernegrovi. 


Dobrý den, 

s novým kalendářním rokem a v této těžké době bych Vám ráda poděkovala za Vaši práci.  

Protože syn vystudoval jiné příbramské gymnázium, mám možnost srovnání. Velice tedy oceňuji Váš vřelý a osobní přístup k jednotlivým studentům, se kterými dokážete pracovat, tak jak oni potřebují. Jsem i ráda, že jsme velmi dobře informovaní přes aplikaci Bakaláři, na což jsem u syna bohužel nebyla zvyklá.  

Pokud bych měla podle své zkušenosti někomu nějaké gymnázium doporučit, byla by Vaše škola jasnou volbou. 

Ještě jednou velice děkuji. S pozdravem 

Michaela Balková 


Dobrý den, 
rád bych napsal několik důvodů, proč jsme spokojeni se školou, kterou navštěvuje naše dcera Anežka. Než jsme na šestileté studium na Gymnáziu pod Svatou Horou Anežku přihlásili, provedli jsme krátký průzkum pověsti gymnázií v našem okolí a toto gymnázium se těší velmi dobré pověsti. Anežčin nejstarší bratr absolvoval a její druhý starší bratr studuje na Gymnáziu KČ v Dobříši a tak máme i nějaké srovnání. Byli jsme spokojeni s průběhem přijímacího řízení, s organizací nástupu dětí do prvního ročníku, ocenili jsme dobře zorganizovaný adaptační kurz a průběh aktuálně velmi obtížné formy studia je také zcela zvládnutý. Vlastně bych mohl napsat, že se o Anežčino studium nemusím prakticky vůbec starat a vše probíhá perfektně a Anežka prospívá s velmi dobrým prospěchem. Nebyl žádný problém ani s rychlým přizpůsobením se velmi odlišnému způsobu studia (Anežka nastupovala z Waldorfské základní školy). Jednání s učiteli i s vedením školy je vždy velmi vstřícné a rychlé.  
Určitě bychom byli velmi neradi, kdyby stabilní a důvěryhodné prostředí školy bylo narušeno nějakými zbytečnými zásahy, již nyní, kdy se Internetem šíří „zaručené zvěsti“ o rušení školy, je to pro studenty značně stresující.  
Děkuji a přeji hezký den, 
Štěpán Liška.