Co si rodiče myslí o GSHPB?

V článku jsou zveřejněna další slova podpory rodičů žáků naší školy. Za vyjádřenou podporu a motivaci k další činnosti všem velmi děkujeme a velice si těchto slov vážíme.

Vážení, 

do Příbrami jsem šel původně za volejbalem a Gymnáziu pod Svatou Horou jsem nevěděl zhola nic. Osud tomu tak asi chtěl. Jsem této skutečnosti nesmírně vděčný, protože právě díky GSHPB se mi změnil postoj ke studiu. V průběhu mého předchozího studia jsem vnímal školu jako nutné zlo a učitele jako nepřátele. Na této škole se můj postoj změnil během prvních tří měsíců a ze mě se stal člověk, který pro školu vyvíjel aktivity i mimo výuku, zapojoval se do projektů, stáží a mimoškolních aktivit. Také právě na této škole jsem se rozhodl stát se učitelem a díky inspiraci, kterou mi tamní pedagogové poskytovali, jsem tomuto rozhodnutí i dostál a učitelem se stal. Gymnázium pod Svatou Horou vychovává lidi, kteří jsou schopni kriticky myslet, spolupracovat s ostatními, pracovat na vlastních projektech a studium je pro ně víc, než jen biflování dat. Za to této škole a všem jejím pedagogům děkuji.  

Bohumil Blecha 


Vážený pane řediteli, 

chtěli bychom jako rodiče vyjádřit plnou podporu Gymnáziu pod Svatou Horou. Vážíme si dlouhodobě vybudovaného charakteru školy, který je rodinný a rozvíjí tak specifické potřeby svých studentů. Kvalita výuky je vysoká a odpovídá střední výběrové škole. Zároveň nezapomíná na osobnosti studentů a tím je motivuje k dalším životním etapám. Velkou měrou se na atmosféře školy podílí její pedagogové a těm je třeba poděkovat. Byli bychom rádi, kdyby tento motivační přístup k výuce byl v této formě umožněn i dalším budoucím uchazečům. Specifika této školy mohou být zachována pouze její samostatností. 

Děkujeme za Vaši dosavadní práci a věříme, že bude i nadále kladně ohodnocena a zúročena. 

Mgr. Lenka Cvrková


Vážený pane řediteli. 

S nápadem studovat na Gymnáziu pod Svatou Horou přišla sama naše dcera. Rádi jsme s ní navštívili den otevřených dveří, kdy nás zaujala příjemná, uvolněná atmosféra, která ve škole panovala. Líbil se nám i koncept menší školy, s menším počtem studentů a tudíž komornější atmosférou.

Dcera nastoupila na gymnázium v září a byla nadšená ze školy, vyučujících i spolužáků.

Přechodu na distanční výuku se po jarních zkušenostech ze základní školy obávala. Všichni jsme ovšem byli velmi příjemně překvapeni vysoce profesionálním přístupem školy. Od prvního dne probíhaly on-line hodiny. Dcera si pochvaluje, že učitelé jsou příjemní a ochotní, hodiny jsou dobře vedené. 

Dcera se těší na návrat prezenční výuky, až se s učiteli a spolužáky opět setká přímo ve škole.

S pozdravem

Ing. Jana Vondráčková


Dobrý den,

Zasílám hodnocení Vaší školy:

1. Přístup personálu školy (nejen pedagogové) – veskrze pozitivní zkušenosti:

 • bezproblémové veškeré vyřizování už od přihlášky na školu a přijímacího řízení,
 • nabídka přípravných kurzů na přijímačky a samotný průběh kurzů,
 • jakákoliv návštěva školy pro mě končí/končila příjemným dojmem,
 • sekretariát školy je k dispozici, aktivní a na svém místě – k rodiči/žákovi přistupuje jako ke klientovi,
 • pedagogové se ihned hlásí k rodiči a snaží se pomoci,
 • všichni ve škole zdraví příchozího a obecně velmi pozitivní atmosféra školy, žáci, pedagogové, personál – základ pro zdravý rozvoj studenta.

2. Organizace školy a prostředí:

 • budova škola na první pohled není zrovna atraktivní (škola asi neovlivní), ale po vstupu do školy velmi dobré a racionální řešení prostor i organizace zázemí,
 • optimální umístění školy z pohledu bezpečnosti dopravy studentů a návaznosti na centrum města,
 • studenti mohou trávit např. delší pauzy ve výuce pobytem v krásné prostředí kolem Svaté hora (park, sportoviště),
 • mimoškolní akce školy (než byly pozastaveny) hodnotím velmi pozitivně.

3. Výuka:

 • věcné diskuze s pedagogy během třídních schůzek
 • individuální přístup ke studentům dávající šanci růstu všem studentům různých osobností,
 • zaměření i na výuku jazyků spojené s nadstavbovými programy (velmi na této škole dceru zaujalo),
 • oborově škola odpovídá naším představám, představám dcery,
 • odbornost a nároky na studenta jsou vyšší, což nám i dceři vyhovuje,
 • distanční výuka probíhá online a účast je důsledně kontrolována,
 • přístup paní třídní učitelky je skvělý, zajímá se o svou třídu/žáky a přistupuje k nim individuálně dle jejich potřeb.

Dcera měla vážný úraz při nástupu na tuto školu, kvůli němuž nemohla první týdny docházet do školy, ale díky přístupu paní třídní učitelky i dalších pedagogů a spolužáků vše zvládla.

Sepsání této zpětné vazby Vaší škole je motivováno přáním, aby si škola udržela současnou úroveň a přístup ke klientovi (žák/rodič), a tím zajistila vzdělávání mé dcery dle našich představ.

Volbu této školy shledáváme stále jako správný krok a bude jistě důležitým milníkem v životě dcery.

S pozdravem

Ing. Aleš Patka, Ph.D.


Vážený pane řediteli.

Rádi bychom vyjádřili podporu Gymnáziu pod Svatou Horou. Prvním rokem zde studují obě naše dcery a jsme moc spokojení. Nepochybujeme, že tato škola byla správná volba.

Zahájení školního roku nových studentů adaptačním kurzem bylo velmi přínosné a sblížilo je ještě před usednutím do lavic. Bohužel ve škole dlouho nepobyli a většinu času se vzdělávají distančně.

Ale i distanční výuka nás mile překvapila. Je opravdu fantasticky zvládnutá. Vše se odehrává na platformě Microsoft Teams. Studenti mají stálý rozvrh, který obdrželi už v září. Případné změny se dozvídají s dostatečným předstihem.

Komunikace s pedagogy je i v této nelehké době rychlá a bezproblémová. Oceňujeme jejich nasazení a přátelský a osobní přístup ke každému studentovi. Kladou důraz na motivaci ke studiu, což je pro nás také velmi důležité.

Jsme moc rádi, že na tomto gymnáziu mohou naše dcery studovat a všem ho vřele doporučujeme.

Děkujeme a přejeme hodně sil!

Neporovi


Dobrý večer,

reaguji na e-mail ze dne 11. 1. 2021.

Děkuji Vaší škole za velice pěkný lidský a zároveň profesionální přístup k dětem. Atmosféra ve škole na mě působí velmi příjemně, studenti při návštěvě na dnu otevřených byli komunikativní, vystupovali přirozeně a sebevědomě. Výuka je dětem předkládána poutavou formou při prezenční i distanční výuce. Moje dcera chodí do školy ráda.

S pozdravem,

Daniela Magenheimová


Dobrý den,

rádi bychom touto formou vyjádřili spokojenost s úrovní vzdělávaní i organizačními a technickými podmínkami na Gymnáziu pod Svatou horou v Příbrami.  Gymnázium navštěvují obě naše děti, přičemž jedno navštěvuje víceleté gymnázium a druhé gymnázium čtyřleté.  Domníváme se, že předmětné  gymnázium je v obou variantách důstojnou vzdělávací institucí.  Zároveň vyjadřujeme obdiv a podporu  pedagogickému sboru, který se musel vyrovnat  s komplexní změnou  zajištění výuky v souvislosti s epidemií COVID-19.

S pozdravem

Petr a Eva Vaškovi


Vážený pane řediteli, vážený pedagogický sbore,

dovolujeme si Vám poděkovat za citlivý a osobní přístup k průběhu dosavadního studia naší dcery Elišky Moravcové.

Eliška se od začátku roku 2019 potýkala se zdravotními problémy, které nakonec v roce 2020 vyústily k nutnosti přerušit studium ze zdravotních důvodů.

Měli jsme velké štěstí, že Eliška navštěvovala právě vaše malé gymnázium. Ve velké škole přece jen není taková možnost se studentům individuálně věnovat, a tak by bylo snazší přehlédnout varovné příznaky nemoci, na které jste nás právě vy, učitelé upozornili. Za to vám nikdy nepřestaneme být vděční.

Vaše pochopení, zájem a lidský přístup k Elišce v průběhu druhé poloviny roku 2020 se kladně projevil v jejím úsilí k uzdravení.

Současný zdravotní stav naší dcery vykazuje zlepšení a doufáme, že se dá do pořádku tak, aby byla schopna opět se zapojit do studia a školu zdárně dokončit.

Přejeme vám všem zejména pevné zdraví a hodně sil v dnešní nelehké době.

Marcela Vodová a Zbyněk Moravec, rodiče Elišky


Dobrý den,
zasílám pár vět (…)

Moje dcera na tuto školu nastoupila ze sedmé třídy základní školy. Přestup na gymnázium zvládla velmi dobře, a to hlavně díky péči vyučujících a novému kolektivu.

Po nastoupení se zlepšila v jazycích, které neměla ze základní školy tolik zažité. Dokonce měla ráda předměty, které ji dříve tolik nezajímaly. Dodnes je spokojená s učiteli a jejich výukou. Ohledně předmětů bych také ráda zmínila předměty v jiném jazyce. Je to pro studenty velmi výhodné, protože je to připraví na případné studium v zahraničí, zlepšuje plynulost jazyka a k tomu si opakují věci, které použijí například u maturity.

Gymnázium pod Svatou Horou je škola, která moji dceru naučila nejen studiu. Díky možnosti účastnit se nejrůznějších akcí a kurzů pořádaných gymnáziem si našla na škole nové přítele a získala nové zkušenosti. Naučila se pohotovosti, organizaci, kreativitě a spolupráci. Do školy chodí ráda, a i když je studium občas náročné, je tu možnost konzultací, které jí vždy pomohly. Tato škola je schopna moji dceru připravit na studium na vysoké škole

Jana Trokšiarová


Dobrý den,

náš syn byl na vaší škole 6 let, končil letos. Samozřejmě, že jsme byli moc spokojeni s výukou – a i s jeho maturitou (4 dvojky). Dcera chodí na tuto školu teď prvním rokem, ale moc toho kvůli distanční výuce nenachodila. Přesto vaši snahu o výuku v tomto těžkém období hodnotíme velmi kladně. Aktuálně prázdná škola a snaha o její likvidaci vám určitě na dobré náladě nepřidají.

Držte se a děkujeme moc! Máme ještě jedno dítě a asi je z těch 3 nejchytřejší. Také bychom chtěli, aby chodilo k vám

Vochoskovi


Dobrý den pane řediteli,

chtěli bychom vyjádřit maximální spokojenost s Vaším gymnáziem. Už od začátku jsme věděli, že je to škola, kterou jsme hledali. Měli jsme hodně výborných referencí od rodičů a studentů z vyšších ročníků.

Dcera je nyní v prvním ročníku a už od začátku je nadšena přístupem učitelů, rodinnou atmosférou a zvýšenou výukou cizích jazyků. Velice kladně hodnotíme i přístup k distanční výuce. Tímto chceme vyjádřit velký obdiv celému kolektivu. Tato doba není lehká ani pro Vás ani pro studenty a je důležitá vzájemná podpora.

Pevně věříme, že škola bude fungovat dál v tomto duchu a přejeme si, aby nedošlo ke sloučení s jinou školou, protože jsme měli právo volby a vybrali jsme si VÁS.

Děkujeme a držíme palce

S pozdravem

Bejčkovi (rodiče studentky Veroniky Bejčkové)


Vážení,

rádi využíváme možnost vyjádřit svůj názor na Gymnázium pod Svatou Horou a to hned ze dvou aspektů, osobního a profesního. 

Gymnázium pod Svatou Horou v Příbrami je jedno z mála v České republice, které nabízí vedle čtyřletého středoškolského studia také šestiletý studijní program. Je to možnost, kterou nám řada rodičů a pedagogů může závidět. 

Stále více dětí projeví svoji vůli a zájem o další vzdělávání právě okolo třináctého až čtrnáctého roku věku, kdy zjistí, že jim mantinely vzdělávání základní školy již nedostačují. Právě pro tyto děti je možnost studia na šestiletém gymnáziu ideální volbou. Vycházíme ze zkušenosti obou našich dětí, které přechod ze základní školy na gymnázium v tomto věku absolvovaly a hned v prvním ročníku neuvěřitelně pokročily. 

Profesionální, ale zároveň osobní přístup pedagogů, pro které jsou jejich studenti nejen číslem ve třídním výkaze, citlivý a vnímavý přístup k  jejich potřebám a zájmům, objektivní řešení případných problémů… to vše a jistě mnohem více činí z tohoto gymnázia v dnešní době ojedinělou vzdělávací instituci. V současné náročné době oceňujeme také profesionální přístup k procesu on-line výuky, která byla v případě tohoto gymnázia výborně zvládnutá již na jaře předchozího školního roku. 

Z profesního hlediska bych ráda vyzdvihla vysokou úroveň jazykového vzdělávání, které na této škole dlouhodobě probíhá. S gymnáziem spolupracuji jako zástupce zkouškového centra mezinárodních jazykových zkoušek z angličtiny Cambridge English. Studenti gymnázia, kteří se k těmto zkouškám připravují, mají díky studiu na této škole nadstandardní jazykové znalosti a u samotných zkoušek dosahují každoročně vynikajících výsledků.

Přestože lokální školství se může zdát být z hlediska priorit rozhodujících orgánů v pozadí zájmu, široká i odborná veřejnosti jistě očekává koncepční, odborné a profesionální rozhodnutí, které bude v zájmu vzdělanosti budoucí generace. 

Vedení školy i všem pedagogům Gymnázia pod Svatou Horou bychom rádi vyjádřili naše poděkování a podporu v další práci!

S pozdravem

Hana a Martin Horákovi


Vážený pane řediteli,

velmi si cením toho, že můj syn Tomáš Brožek může studovat na Vašem/našem Gymnáziu pod Svatou Horou. Když Tom před třemi roky absolvoval přijímací zkoušky, viděla jsem na něm, že je ten správný čas přesedlat ze základní školy na střední. V páté třídě nebyl na takový přechod zralý, ale v sedmém ročníku by byla velká škoda, pokud by měl trávit další dva roky na škole základní. Přechod jsme nerealizovali proto, že bychom nebyli na základní škole spokojení, ale proto, že jsme jednoduše chtěli, aby se syn posunul dál. Což se také stalo a jsme tomu moc rádi.

Pokud je mi známo, ve Středočeském kraji není jiné šestileté gymnázium, a to je jistě velká škoda. O to více oceňujeme, že se GSHPB nachází v našem dosahu a synek sem může dojíždět.

Tomáš nyní studuje ve třetím ročníku pod vedením úžasné třídní učitelky Mgr. Moniky Kalíkové. Velmi si taktéž vážíme všech ostatních pedagogů a možností, které synovi škola skýtá.

Kromě rozšířené výuky jazyků a akcí s ní spojených, Dne divadel a mnoha dalších nabízených aktivit nás od samého začátku oslovila atmosféra této malé školy, která na nás dýchla už při první návštěvě během dne otevřených dveří.

Přátelský a vstřícný přístup jsme s manželem vnímali i během přijímacích zkoušek, kdy jsme jako rodiče nebyli vyhozeni hned od vstupních dveří, jako tomu bylo na pražském šestiletém gymnáziu, na něž se syn také hlásil. Přijat by byl na obě školy, naprosto jednoznačně si vybral sympatickou menší, vlídnou a rodinnou školu v Příbrami.

Cením si toho, jakým způsobem „ústav“ komunikuje s rodiči, s jakým nasazením se pedagogové věnují studentům (neméně teď, v době covidové, při distanční výuce). Věřím, že syn na Gymnáziu pod Svatou Horou zdárně odmaturuje a bude ve studiu pokračovat dál na VŠ.  Byla bych opravdu moc ráda, kdyby na tuto školu byla přijata i moje dcera Tereza a mohla by zde v příštích letech studovat za stejných podmínek jako Tom.

Michaela Brožková


Vážený pane řediteli,

domnívám se, že to, že  je Gymnázium pod Svatou Horou skvělé a jedinečné, je hlavně z důvodu jeho komornějšího prostředí a výborných pedagogických schopností zdejších učitelů. Nedovedu si představit, že tento rodinný přístup by splňovala obří škola vzniklá spojením 2 gymnázií.

Náš syn je ve 2. ročníku šestiletého studia. Přihlásil se k přijímacím zkouškám ze 7. třídy absolutně bez našeho popudu. Dokonce jsem  z toho nebyla moc nadšená. Po zvládnutých přijímacích zkouškách si studium na této škole prosadil.

Dnes opravdu děkuji za jeho rozhodnutí. Teprve zde se z něj stala osobnost s vlastními názory a rozhled, který ve svém věku má je opravdu obdivuhodný. Je to díky erudovaným a nadšeným učitelům s individuálním a vstřícným přístupem. 

Výborně zvládnutá distanční výuka (máme možnost porovnání i s jinými školami), což je důkazem organizačních schopností školy a hlavně pedagogických pracovníků. Paní učitelka Kratochvílová (tř. uč. našeho syna) je naprosto nepřekonatelná ve svém nasazení. Je kdykoliv dětem k dispozici, bez ohledu na den nebo čas. Její vstřícný a laskavý přístup je obdivuhodný. Všichni ostatní učitelé, se kterými máme zkušenosti z výuky syna, svoji práci odvádějí výborně.

Jsme velmi spokojeni  a doufáme, že Gymnázium pod Svatou Horou má před sebou ještě dlouhou budoucnost a že Ti, kteří o jeho budoucnosti rozhodují, se zamyslí a zvítězí zdravý rozum nad ekonomickou stránkou věci.

DĚKUJEME, s pozdravem

Semínovi


Dobrý den,

jsme celá rodina velmi překvapeni a zaskočeni  informací o možném slučování příbramských gymnázií. Obě školy můžeme velmi dobře porovnat, neboť shodou okolností na obou gymnáziích studují ve stejných ročnících oba naši synové – dvojčata. Ač se to na první pohled nezdá, ale obě školy jsou dost rozdílné.  Nelze říci jednoduše vyšší nebo nižší kvality,  ale jsou   velmi odlišně profilované. Moc si ceníme možnosti výběru podle rozdílných povah a sklonů synů.  Na Gymnáziu pod Svatou Horou si ceníme dnes málo vídaného individuálního přístupu, který už z logiky věci na několikanásobně větší škole tolik možný není.  Pokud dojde ke sloučení obou škol, bude možný ještě o to méně.  Příbram je větší město s výrazným spádem a obě školy se zde dosud velmi dobře uplatnily, nehledě  na nynější nastup velmi silných populačních ročníku. Děkujeme všem učitelům za přípravu distanční výuky, některé hodiny jsem mohla z dálky pozorovat a klobouk dolů. Ještě si dovolím odbočit a uvést jednu paralelu z příbramského zdravotnictví.  Před několika lety  se  zrušila jako zdánlivě nadbytečná oddělení infekční a plicní. Dnes je zřejmé, jak  bylo toto řešení krátkozraké. Nyní máme možnost neopakovat stejnou chybu v oblasti školství.  (…)           

S pozdravem a s vyjádřením podpory všem zaměstnancům školy   MUDr. Veronika Drábová 


Vážený pane řediteli,

naše dcera navštěvuje gymnázium pod Svatou Horou již pátým rokem, a je zde velmi spokojená. Vaše gymnázium si vybrala především  proto, že ji zaujala nabídka výuky cizích jazyků a také šestiletý program. Vedení školy a všem pedagogům bychom rádi poděkovali za průběh distanční výuky, která je na velmi vysoké úrovni. Přejeme i do budoucna mnoho úspěchu a spokojených studentů. S pozdravem

Věra Hadáčková


Vážený pane ředitele,
dovolte nám, abychom Vám a celému pedagogickému sboru poděkovali za Vaši dosavadní činnost. Velice si Vážíme kvalitního a zodpovědného přístupu ke studentům i v této nelehké době.
Jsme rádi, že naše dcera navštěvuje právě Vaše Gymnázium pod Svatou Horou, které poskytuje individuální a profesionální přístup.
S pozdravem Ing. Petr Štěpánek a Štěpánka Štěpánková, Dis.


Vážený pane řediteli, vážení zaměstnanci Gymnázia pod Svatou Horou,

ráda bych touto cestou srdečně poděkovala za skvělou práci, kterou všichni vykonáváte a za úžasnou atmosféru, kterou svým přístupem a nadšením vytváříte. Již při naší první návštěvě gymnázia jsem byla nadšená z osobního přístupu a milého a profesionálního vystupování zaměstnanců a studentů Gymnázia pod Svatou Horou. Z toho důvodu jsem já i má dcera velmi ráda, že se stala studentkou právě této školy.

V současné době bych ráda vyzdvihla zejména práci všech pedagogů a jejich přístup k distanční výuce. Musím říct, že v porovnání s distanční výukou v loňském školním roce, kdy dcera ještě navštěvovala základní školu, jde skutečně o nesrovnatelný přístup.

Jako pedagog a rodič si velmi cením také práce s kolektivem. Zářijový adaptační kurz velmi dobře nastartoval spolupráci dětí ve třídě, což se ukazuje právě v těchto nelehkých časech.

Přeji Vám všem mnoho síly a chuti do práce a nám i našim dětem přeji, abychom si užívali „studentská léta“ bez zbytečných komplikací.

Se srdečným pozdravem

Lucie Dieng


Vážený pane řediteli,

jako rodiče absolventa a maturanta (r. 2020) bychom rádi vyjádřili podporu celému teamu Gymnázia pod Svatou Horou, který se nyní bohužel nachází ve složité a emotivně jistě velmi napjaté situaci.

Vaše gymnázium jsme společně se synem vybrali zejména pro rozšířenou výuku jazyků, humanitní zaměření a osobní přístup – ekvivalentní nabídka v Příbrami nebo blízkém okolí (bez nutnosti složitého dojíždění) neexistuje. 

S odstupem času tak můžeme zhodnotit všechny naše zkušenosti a celkový přínos – obsah studia, přístup vyučujících, mimoškolní aktivity i vztahy mezi studenty – vše na jedničku. 

Na jaře 2020 jste přes všechny externí potíže v souvislosti s epidemií covid-19 zvládli rychle změnit myšlení studentů – posílit jejich vlastní pocit zodpovědnosti a sebedůvěry a distanční formou je provést až k úspěšné maturitě. 

Tento přístup synovi pomohl jak v přípravě na přijímací zkoušky na VŠ, tak  i při současném studiu PF UP. Synovi jste poskytli velmi solidní a kvalitní základ do života – a za to vám všem patří velký dík. 

Věříme, že v Příbrami vedle sebe mohou 2 gymnázia existovat i nadále, protože každé má své specifické zaměření a svou cílovou skupinu. Pokud bychom to měli trochu odlehčit – tak v Praze také nemáme jen jedno velké, Národní divadlo, ale máme i Švandovo, Dejvické, Cimrmanovo … A každé oslovuje a vychovává …

Kdybychom dnes měli vybrat znovu, vybrali bychom stejně. 

Přejeme hodně štěstí a ještě jednou děkujeme

Pavla a Zdeněk Lauermannovi


Vážený pane řediteli, vážení učitelé,
chtěla bych vám touto cestou vyjádřit podporu a popřát hodně sil v této nelehké době.
Můj syn navštěvuje Gymnázium pod Svatou Horou již druhým rokem a je velice spokojen. Ani jednou jsme my, rodiče, ani syn nelitovali rozhodnutí ke studiu na této škole. Hlavním důvodem k naší spokojenosti je kvalitní výuka, přátelští a kvalifikovaní učitelé a „domácí prostředí“ v menším kolektivu. Pokud by syn neměl možnost studovat na vašem gymnáziu, zřejmě by dojížděl za studiem do jiného města. Vím, že z vašeho gymnázia vzešlo spoustu úžasných mladých lidí a i syn dal na doporučení spousty spokojených studentů a jejich rodičů z minulých let.
Zároveň bych vám touto cestou chtěla poděkovat za vaše celoživotní úsilí a výborně odvedenou práci. Doufám, že ke sloučení gymnázií nedojde a nebude se šetřit na úkor kvality vzdělávání studentů. Tato doba je pro studenty a pedagogy už tak dost náročná a tyto, dle mého názoru nepromyšlené kroky, určitě studentům i jejich rodičům na klidu nepřidají.
Nevím, jak víc již vyjádřit naši spokojenost a přeji vám všem pevné zdraví v roce 2021.  
Pavlína Lacmanová


Vážené vedení školy, profesoři a učitelé,

dovolte mi, abych touto cestou poděkovala za práci, kterou v této nelehké době distanční výuky vykonáváte. Moc bych chtěla poděkovat za Váš přístup a předávání znalostí a zkušeností studentům, kteří na Vaší škole studují. Mluvím ze své, velmi dobré, zkušenosti, protože obě moje děti Vaši školu navštěvovaly/navštěvují. Syn, a myslím, že i díky Vašemu velmi dobrému přístupu, úspěšně pokračuje ve studiu na vysoké škole a dcera je zatím ještě stále studentkou čtvrtého ročníku víceletého gymnázia. Ve Vaší škole je velmi spokojena a z vyučování zejména cizích jazyků, v tak velkém rozsahu, přímo nadšena. Jsem velmi ráda, že moje děti byly, či ještě stále jsou studenty Gymnázia pod Svatou Horou.

Moc Vám za Vaši práci děkuji a přeji hodně pracovních úspěchů do dalších let.

S pozdravem

Fialová


Vážený pane řediteli!

Rádi bychom tímto dopisem vyjádřili svůj názor na kvalitu a způsob výchovně vzdělávacího procesu na Gymnáziu pod Svatou Horu, které navštěvují obě naše děti.

Při výběru střední školy pro naše děti jsme brali především v potaz kvalitu vzdělávání a výchovy našich dětí. Jsme přesvědčeni, že pouze nedílný způsob působení v oblasti vzdělávání a současně výchovy je to, co je pro samostatný a odpovědný život našich dětí to nejlepší. Z těchto důvodů jsme se rozhodli svěřit naše děti této škole.

V současné době musíme konstatovat, že výběr byl správný. Obě naše děti našly chuť a hlavně odvahu se posouvat ve vědomostech a schopnostech dále a to právě díky vhodnému propojení vzájemné spolupráce mezi pedagogy, žáky a rodiči. Na Vaší škole panuje velmi pozitivní klima, které velmi kladně dopadá na naše děti, kdy se jim ve škole líbí a těší se do kolektivu.

Na Vaší škole si také velmi vážíme i mimoškolních aktivit a aktivní zapojování žáků do života ve městě a okolí. Spolupráce na různých projektech, rozvíjení klíčových kompetencí a vkládání důvěry do žáků je nám velmi sympatické a rádi bychom toto podporovali i nadále.

Proto bychom byli velmi neradi, kdy mělo dojít k možnému – plánovanému spojení gymnázií u nás v Příbrami. Plně si uvědomujeme, že ekonomická náročnost pro zřizovatele škol je často limitující, ale je trestuhodné se na celou situaci dívat a řešit jí pouze v tomto kontextu.

Vaše škole je naprosto výjimečná právě svým individuálním přístupem k žákům, jako k jednotlivcům, k jejich potřebám a k samostatnému uvažování a zapojovaní se, do aktivního společenského života.

V Příbrami dne 13. ledna 2021

PhDr. et Mgr. Jan Traxler

Ing. Marie Traxlerová


Vážený pane řediteli,

dovolte nám, abychom jako rodiče žáka 1. A Jana Vrátného vyjádřili náš názor na Gymnázium pod Svatou Horou (dále jen GSHPB).

Šestileté Gymnázium pod Svatou Horou je podle nás školou s ojedinělým konceptem.  Škola je ojedinělá zvláště svým programem výuky cizích jazyků, spojeným s možnostmi Erasmu a dalších aktivit studentů. Jako rodičům nám a myslím, že i synovi jako žákovi, velmi vyhovovala možnost nastoupit studium šestiletého namísto osmiletého gymnázia. Velmi se nám líbila i celková koncepce výuky a školní vzdělávací program, kde je možnost výuky předmětů v cizím jazyce, toto považuji v rámci Středočeského kraje za naprosto ojedinělý koncept srovnatelný s prestižními pražskými gymnázii.  Koncept druhého příbramského gymnázia nám sympatický příliš nebyl, neboť jeho zaměření bylo a je zcela mimo synovi zájmy a oblíbené předměty.

Co se týče školy, výuky a celkového přístupu je na škole syn myslím velmi spokojen. Zvláště bych pak ráda vyzdvihla třídního učitele pana Mgr. Romana Káčerka. Po zkušenosti pouze s třídními učitelkami je toto naprosto vítaná změna a to v celkovém přístupu ke třídě, studentům i řešení jakéhokoliv problému.  

Velmi kladně rovněž hodnotíme i přístup ostatních pedagogů, který si myslím je naprosto profesionální, výuka je na vysoké úrovni a splňuje kritéria pro velmi dobrou přípravu studentů ke studiu na vysokých školách a jejich uplatnění v praxi. Toto bychom chtěli znovu poznamenat, že opět jde ruku v ruce s možností rozšířené výuky cizích jazyků, což může zejména manžel hodnotit, jako manager vedení nadnárodní společnosti, kde je znalost cizích jazyků naprostou prioritou. Já pak jako absolvent gymnázia mohu potvrdit jak důležitá je oborová profilace v rámci studia, která směřuje k výběru vysoké školy.   

Jako zástupce třídy 1. A v radě rodičů mohu rovněž konstatovat, že celková nabídka vyžití, kulturních kroužků a možnostech výměnných pobytů zcela předčila mé představy. Překvapilo mne rovněž, že škola disponuje vlastní knihovnou. Myslím, že do budoucna by byla veliká škoda, aby toto zaniklo.

Chtěla bych tu také otevřít možnost pro posouzení studia budoucích žáků, protože jako rodiče mladší dcery, jsme automaticky předpokládali, že by se hlásila na stejnou školu jako syn a to právě pro zaměření školy. V případě sloučení škol, si myslíme, budou možnosti do budoucna značně omezené.

Co se týče našeho náhledu na možné sloučení škol, jsme toho názoru, že se jedná o naprosto nesprávný krok, každé ze dvou příbramských gymnázií je jiné, GSHPB myslím naprosto ojedinělé, což by možným sloučením zaniklo a celková koncepce by byla znehodnocena.

Rozhodnutí Optimalizační komise Středočeského kraje ze dne 1. 2. 2020, které bylo přijato ještě za minulého vedení paní hejtmanky Jermanové, by se mělo opětovně přehodnotit a měl by být brán zřetel zejména na kritéria počtu obyvatel města Příbram – cca 34 tis. obyvatel, spádovost cca 60 tis. obyvatel a 2 gymnázia se zcela odlišným zaměřením a tyto porovnat např. s městem Sedlčany – cca 7 tis. obyvatel a 1 gymnázium, Dobříš – cca 9 tis. obyvatel a 1 gymnázium. Rovněž je v rámci toho náhledu třeba vzít v potas i spádovost, kde do GSHPB dojíždí i studenti ze vzdálenějších oblastí. Další otázkou kterou jsme podrobně popsali výše je celkový koncept a zaměření obou škol a jejich eventuální kapacita do budoucna.

Jsme toho názoru, že zřizovatel by se měl namísto slučování škol zamyslet nad možností výstavby vyhovující tělocvičny pro studenty.

Myslím, že jako rodiče jsme odhodláni udělat maximum pro to, aby naše škola zůstala zachována a podpořit Vaší snahu i peticí. Rovněž by Vám svou podporu vyjádřil i manžel, jakožto starosta obce Drásov, kde na GSHPB studují celkem 4 studenti z naší obce.

Iva a Zdeněk Vrátných


Vážený pane řediteli. 

S nápadem studovat na Gymnáziu pod Svatou Horou přišla sama naše dcera. Rádi jsme s ní navštívili den otevřených dveří, kdy nás zaujala příjemná, uvolněná atmosféra, která ve škole panovala. Líbil se nám i koncept menší školy, s menším počtem studentů a tudíž komornější atmosférou.

Dcera nastoupila na gymnázium v září a byla nadšená ze školy, vyučujících i spolužáků.

Přechodu na distanční výuku se po jarních zkušenostech ze základní školy obávala. Všichni jsme ovšem byli velmi příjemně překvapeni vysoce profesionálním přístupem školy. Od prvního dne probíhaly on-line hodiny. Dcera si pochvaluje, že učitelé jsou příjemní a ochotní, hodiny jsou dobře vedené. 

Dcera se těší na návrat prezenční výuky, až se s učiteli a spolužáky opět setká přímo ve škole.

S pozdravem

Ing. Jana Vondráčková


Dobrý den,

tímto se připojujeme k podpoře Gymnázia pod Svatou Horou.

Na této škole studují obě naše dcery. Jednou z velkých výhod je její velikost, pro kterou jsme ji vybrali. Menší škola skýtá větší soudržnost pedagogického sboru s žáky, žáky mezi sebou a navzájem mezi třídami. Není zde nevraživost, šikana a nespolupráce. Škola se zajímá o každého žáka a snaží se rozvíjet jeho schopnosti, najít nejlepší možnosti dalšího studia na VŠ a rozvíjet ho tím směrem.

Věřte, že víme, o čem mluvíme. 

Na této škole studují obě naše dcery. Jsou jako černá a bílá. Prostě každá jiná, každá jedinečná. Nikdo nedával nikdy naší mladší dceři za příklad starší, která je premiantem třídy a školu reprezentuje ve všem, co se dá. Mohli bychom psát chválu na to, jak umožnili Báře (starší dceři) stáž na UK ve výzkumném ústavu BIOCEV, jak jí umožnili výjezd do Finska s Erasmem, mezinárodní reprezentaci ve florbalu ad. Mohli bychom také připomenout, že Gymnázium pod Svatou Horou se snaží o všestranný rozvoj (lyžařský kurz, adaptační kurz, biologicko-ekologický kurz, pololetní hokejový zápas, plavecké závody, hudební vystoupení na Svaté Hoře, pravidelné návštěvy divadlo návštěvnost v rámci Klubu mladého diváka, již neodmyslitelně tradiční Den divadla a mnoho dalších).

Ale nejvíce si ceníme toho, co jste dokázali udělat letos pro naší mladší dceru Amálku.

Dovolte nám to trochu přiblížit z našeho pohledu. Po problémech s distanční výukou se Amálka dostala do velkých problémů (výuky se někdy neúčastnila, úkoly neodevzdávala včas, výuku neposlouchala, prostě pravý “puberťák”). Škola se snažila pomoci jak jí, tak nám. Bylo to pro nás velice těžké období, když si nás pozvali do školy. Měli jsme pocit, jako bychom zklamali sebe, školu i dceru. Opak byl pravdou, celá schůzka proběhla v profesionálním duchu s cílem pomoci Amálce. Ano, její známky na vysvědčení nebudou nijak hezké, ale spolu se školou  jsme to zvládli všichni.

Je velice složitá doba pro nás pracující rodiče, pro studenty a hlavně pro Vás, učitele. Jedno je ale jisté. Zvládáte vše na výbornou. Stojíme za Vámi.

S pozdravem a nadějí 

Lenka a František Vackovi, spokojení rodiče