Radostná zpráva v neradostných časech

V této době je více než kdy jindy potřeba sdílet každý kousek radosti a učitelé i studenti Gymnázia pod Svatou Horou k ní dnes mají velký důvod.

Naší škole se podařilo uspět se žádostí, a tak se stáváme do roku

Obhajoby ročníkových prací studentů 3.C a 5.A

Obhajoby ročníkových prací studentů tříd 3.C a 5.A budou probíhat v termínech 11. března 2021 18. března 2021 vždy od 14:30 hodin online. Pozvánky studenti obdrží obvyklým způsobem. Požadavek na odevzdání prezentace před termínem obhajoby stanovuje konzultant dle vlastního

Optimalizační záměr Středočeského kraje

Ke sloučení má dojít k 01.09.2022 pod názvem: Gymnázium, Příbram, Legionářů 402

Studijní obory tohoto subjektu :

  • 1 třída osmiletého studia
  • 1 třída šestiletého studia
  • 1 třída čtyřletého studia zaměření všeobecné
  • 1 třída čtyřletého studia s rozšířenou výukou jazyků (živé

Provoz školy o jarních prázdninách

Ve dnech 8. 2. – 12. 2. 2021 budou mít žáci školy jarní prázdniny. Úředním dnem bude středa 10. 2., a to od 8.00 do 14.00 hod. Kancelář školy bude všem k dispozici po celý týden po předchozím zavolání.

Zveřejnění pololetního hodnocení

Výsledky vzdělávání za 1. pololetí jsou zveřejněny ve webové aplikaci Bakaláři, kde si je mohou studenti i rodiče prohlédnout.