Projekt Krokus 2021

V pátek 12. listopadu se třída 1. C zapojila do projektu Krokus. Jedná se o akci spojenou s připomínkou období holocaustu během 2. světové války. Mezinárodní projekt každoročně pořádá irská organizace Holocaust Education Trust Ireland (HETI) ve spolupráci s Oddělením

Strom svobody a demokracie

Motto: Jen skloubením všech nutných částí odpovídající kvality vznikne smysluplný celek,  který může dobře plnit svoji funkci. 

Projektový den ke Dnu boje za svobodu a demokracii

Konkrétní výstup: Plastika z libovolného materiálu odpovídající zadání. Autorský doprovodný komentář k plastice.

Třídní schůzky – čtvrtek 25. listopadu 2021 od 16:30 online

Ve čtvrtek 25. 11. 2021 od 16:30 hodin proběhnou třídní schůzky v online formě. Půjde o setkání rodičů s třídními učiteli. Informace o možnostech připojení rozešlou třídní učitelů rodičům žáků ve své třídě. Přehled odkazů pro připojení k setkání jednotlivých

Konec šestiletého gymnaziálního oboru

V pátek 8. října se na příbramské radnici uskutečnila “panelová diskuse”, jejímž tématem bylo směřování a zkvalitnění příbramského vzdělávání. Přítomni vedle starosty, místostarostky, ředitelů středních a základních škol byli mimo jiných i radní Středočeského kraje pro oblast školství, ředitel Vzdělávacího