Volby do Školské rady Gymnázia pod Svatou Horou

V souladu s vyhlášením voleb do Školské rady Gymnázia pod Svatou Horou zveřejňujeme informace o možnostech hlasování. Volby probíhají v termínu 14. – 20. června 2021 v online i prezenční formě. Informace k úpravě hlasovacích lístků jsou uvedeny na každém lístku.
 
1. Informace o prezenční volbě
Oprávnění voliči mohou volit vždy v provozní době školy pro veřejnost, a to odevzdáním upraveného hlasovacího lístku do urny, která bude připravená u paní vrátné. Tuto formu volby stvrdí podpisem do připraveného seznamu oprávněných voličů.
 
2. Informace o online volbě
Oprávnění voliči mohou volit touto formou kdykoliv od pondělí 14. června 2021 do neděle 20. června 2021, a to prostřednictvím online hlasovacího lístku v níže uvedeném odkazu. Přístup k hlasovacímu lístku je možný pouze prostřednictvím přihlašovacích údajů žáků školy (přičemž z jednoho žákovského účtu lze volit právě jedenkrát). Vlastní hlasování je anonymní – ve chvíli odeslání dojde k odstranění informace o účtu, z něhož je volba prováděna. Aby bylo možné zajistit řádný průběh voleb a následné sčítání, je v případě online formy volby třeba vyplnit ještě prohlášení, které nahradí podpis v seznamu oprávněných voličů. Tento formulář je také přístupný pouze prostřednictvím žákovských účtů a je již adresný (není nijak propojitelný s konkrétním hlasovacím lístkem, slouží pouze pro ověření oprávněných voličů).
 
 
 
V případě dotazů či nejasností ohledně způsobu voleb nebo jejich průběhu můžete kontaktovat ředitele školy Mgr. Pavla Karneta nebo členky volební komise – Mgr. Oldřišku Blehovou či Mgr. Evu Kratochvílovou.